e-prawnik.pl Porady prawne

Papiery wartościowe

31 Artykułów


28 Informacji


224 Pytań i odpowiedzi


36 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Klauzula wekslowa nie na zlecenie

  "Co daje klauzula ,,nie na zlecenie" w przypadku weksla in blanco - jak się ją wykorzystuje?"

  Klauzula wekslowa nie na zlecenie
 • Termin wykonania umowy pożyczki

  "Od którego dnia należy liczyć termin wykonania umowy pożyczki (o którym mowa w art. 4. Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny); czy jest to dzień wypłaty czy spłaty?"

  Termin wykonania umowy pożyczki
 • Błędna miejscowość na wekslu

  "Na wekslu widnieje omyłkowo wpisana inna miejscowość niż ta, w której weksel faktycznie został podpisany. Czy takie zobowiązanie wekslowe jest ważne? "

  Błędna miejscowość na wekslu
 • Nakaz z dwóch weksli

  "Wierzyciel ma dwa weksle podpisane przez dłużnika. Czy można dochodzić zapłaty w jednym pozwie w postępowaniu nakazowym? Czy są przeciwwskazania formalne?"

  Nakaz z dwóch weksli
 • Zwrot weksla

  "Wytoczyłem pozew o zapłatę z weksla (stanowiącego zabezpieczenie umowy pożyczki). Sąd jeszcze nie wydał nakazu, pozew także nie został doręczony drugiej stronie. Czy gdybym wycofał pozew w tej chwili sąd zwróci mi oryginał weksla (gdyby (...)"

  Zwrot weksla
 • Nieprzedstawienie do zapłaty weksla

  "W jednym z wyroków SN (niestety nie pamiętam sygnatury, ale coś podobnego jest tutaj I ACa 165/02) przeczytałem, że nieprzedstawienie weksla do zapłaty nie wyklucza dochodzenia należności wekslowej, upada jedynie roszczenie o odsetki. Czy takie (...)"

  Nieprzedstawienie do zapłaty weksla