e-prawnik.pl Porady prawne

Akcje

6 Artykułów


7 Informacji


21 Pytań i odpowiedzi


6 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • *upadłość domu maklerskiego

  "Inwestuję na GPW .Co dzieje się z wolnymi środkami pieniężnymi oraz już zakupionymi akcjami w razie upadłości domu maklerskiego? Czy wchodzą one do masy upadłości?"

  *upadłość domu maklerskiego
 • Emisja akcji a akcje pracownicze

  "Emisja nowych akcji w firmie. Pracuję w XXX SA, która zapowiedziała nową emisję akcji. Przy pierwszej emisji (przy wejściu na giełdę), pracownicy otrzymali część z puli wszystkich akcji. Czy zgodnie z prawem spółka przy każdej emisji akcji (...)"

  Emisja akcji a akcje pracownicze
 • Sprzedaż praw z akcji imiennych

  "Komornik na podst. art. 911 (7) kpc ogłosił sprzedaż zajętych praw majątkowych dłużnika wynikających z posiadania akcji imiennych z wolnej ręki. Postanowienie sądu brzmiało następująco: Na podstawie art. 911 (7) par. 1 kpc sprzedać zajęte (...)"

  Sprzedaż praw z akcji imiennych
 • Zaspokojenie wierzyciela ze sprzedaży praw z akcji

  "Komornik skutecznie zajął prawo celem zaspokojenia wierzyciela z dochodu, jakie przynosi prawo lub jego sprzedaży. Ponieważ zajęte prawo (są wpisy w KRS) nie przynosi dochodu wniosłem o sprzedaż prawa. Komornik odmówił postanowieniem. W dostępnej (...)"

  Zaspokojenie wierzyciela ze sprzedaży praw z akcji
 • Egzekucja z dochodu akcji imiennych

  "Posiadam wpisy zajęcia praw i pożytków dotyczące akcji imiennych dłużników. Spółka nie przynosi zysków. Mam natomiast nabywcę (akcjonariusza tej spółki), który gotowy jest nabyć prawa i pożytki. Kiedy możliwa jest sprzedaż praw i pożytków (...)"

  Egzekucja z dochodu akcji imiennych
 • Emisja akcji

  "W zawiązanej spółce akcyjnej, akcje objęte przez założycieli są akcjami imiennymi, oznaczonymi jako akcje serii A o numerach A 00001 do nr A 10000. Czy Spółka winna przeprowadzić emisję akcji? Od początku istnienia akcjonariusze dotychczas (...)"

  Emisja akcji