Opcja na akcje pracownicze

Pytanie:

W zeszłym roku dostałem potwierdzenie oficjalnym pismem w firmie o przyznaniu mi opcji na akcje firmy za rok 2000. Do dzisiaj firma nie wywiązała się z tego zobowiązania. Czy istnieje jakaś możliwość egzekucji tej należności. Czy dokument potwierdzający otrzymanie opcji na akcje zobowiązuje firmę do zrealizowania tego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Program opcji na akcje, czyli możliwości taniego kupienia za jakiś czas akcji firmy, w której się pracuje, wymyślono po to, żeby z jednej strony zatrzymać w niej najlepszych pracowników, a z drugiej - aby motywować ich do lepszej pracy i podnoszenia wartości firmy dla akcjonariuszy. Cena akcji pracowniczych jest zazwyczaj niższa niż kurs na rynku papierów wartościowych, stąd jest to bardzo atrakcyjna oferta ze strony pracodawcy. Stąd tym bardziej przykro, gdy obiecana "manna z nieba" nie chce spaść, bo pracodawca np. się rozmyślił. Kodeks cywilny w art. 390 §1 stwierdza, że jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej (tu: umowy sprzedaży akcji) uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Pamiętać jednak trzeba, że roszczenia powyższe przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Projekt zmian ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

  Proponowana nowelizacja ma dostosować polskie prawo do unijnej dyrektywy, która ma ułatwić korzystanie z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników między państwami Unii Europejskiej.

 • Rodzaje akcji w spółkach akcyjnych

  Akcja jest świadectwem uczestnictwa akcjonariusza w tworzeniu majątku spółki. Na podstawie akcji może on wykonywać przyznane akcjonariuszom uprawnienia - ma prawo głosu, prawo do dywidendy (...)

 • Środki z OFE trafią na indywidualne konta emerytalne

  Rząd proponuje, by uczestnicy OFE mieli wolny wybór pomiędzy prywatnymi Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi, a przekazaniem do ZUS. Środki z OFE będzie można wypłacić jednorazowo lub w ratach, (...)

 • Prawo do dywidendy w spółce akcyjnej

  Akcjonariusze uprawnieni są do udziału w zysku spółki. Udział w zysku to dywidenda, która wypłaca się w stosunku, w jakim każdy z akcjonariuszy uczestniczy w udziale w kapitale zakładowym spółki. (...)

 • Akcje własne spółki akcyjnej

  Kapitał zakładowy spółki akcyjnej musi być sfinansowany ze środków pochodzących spoza spółki. Dlatego też spółka akcyjna nie może nabywać akcji przez nią wyemitowanych (akcji własnych). (...)

NA SKÓTY