e-prawnik.pl Porady prawne

Od zera do milionera - czyli jak nauczyć dziecko inwestowania (child trust fund po polsku)

12.6.2015

Umiejętność oszczędzania i inwestowania stanowi w dzisiejszych czasach jedną z najbardziej cenionych w biznesie. Warto zadbać o jej rozwój już od najmłodszych lat, by wychować dzieci w poszanowaniu pieniądza i umiejętnego nim rozporządzania tak, by kiedyś mogły odnosić sukcesy nie tylko w życiu prywatnym, ale również w dziedzinie przedsiębiorczości. Możliwości zarządzania pieniędzmi są coraz większe, ale bez odpowiedniego przygotowania młodemu człowiekowi trudno jest rozpocząć własną drogę w świecie operacji finansowych, tym bardziej, jeżeli ma ona prowadzić do zarządzania w przyszłości rodzinnym biznesem. Częstokroć pojawia się pytanie nie tyle, jak zabezpieczyć dziecko na przyszłość, ale jak zadbać o to, by ułatwić mu wkroczenie w świat biznesu i przygotować do zarządzania rodzinnym majątkiem.

Złoty środek

Odpowiedzi na te pytania będzie pewnie tyle, ilu jest rodziców. Niejednokrotnie rodzice bez zastanowienia zapewniają swoim pociechom dostęp do nieograniczonych środków. Z drugiej strony nie należą do rzadkości sytuacje, w których rodzice chcąc zapewnić swoim dzieciom prawdziwą szkołę życia zmuszają je do przyspieszonej samodzielności finansowej, gdy tylko te osiągną pełnoletność. Żadna z przedstawionych opcji nie wydaje się w pełni przemyślana. Ideałem byłoby znalezienie takiego rozwiązania, które nauczy dziecko mądrze gospodarować pieniędzmi tak, aby można było powierzyć mu rodzinny majątek bez obaw, iż dorobek życia zostanie roztrwoniony. Optymalne zatem wydaje się stworzenie młodemu człowiekowi możliwości uczenia się zarządzania pewną ilością środków finansowych w określonym czasokresie, by nauczyć go mądrego gospodarowania pieniędzmi, ponoszenia konsekwencji nieprzemyślanych lub ryzykownych inwestycji finansowych, odnajdowania balansu pomiędzy spodziewanym zyskiem a ryzykiem biznesowym przedsięwzięcia.

American dream

Dobrym przykładem takiej optymalnej metody są funkcjonujące od lat w Stanach Zjednoczonych Child Trust Funds. Początkowo był to głównie wynalazek elit, jednak współcześnie cieszy się on popularnością również wśród innych warstw społecznych. Child trust fund – to fundusz powierniczy utworzony przez rodzica/opiekuna na rzecz dziecka, w którym rodzic przeznacza część swojego dotychczasowego majątku w celu zabezpieczenia przyszłości dziecka. Właścicielem takiego funduszu jest dziecko i to ono po osiągnięciu ustalonego wieku (pełnoletności) ma prawo wykorzystywać zgromadzone w funduszu środki. Czasami cel, w jakim pieniądze mogą zostać użyte zostaje określony np. finansowanie studiów, zakup mieszkania, itd.

Made in Poland

Opisana wyżej instytucja w nieco zmienionej formie może również funkcjonować w polskich realiach. Oczywiście w naszym systemie nie ma jej idealnego odpowiednika, jednakże z pomocą obowiązujących w prawie polskim konstrukcji cywilistycznych można uzyskać analogiczny efekt. Celem tego przedsięwzięcia jest - podobnie jak w amerykańskim pierwowzorze - wyodrębnienie określonej ilości środków finansowych z posiadanego majątku celem przekazania jej w przyszłości dzieciom w drodze darowizny. Odpowiednie postanowienia umowne mogą zapewnić, by kwota ta służyła wyznaczonym celom inwestycyjnym, by w ten sposób przygotować młodego człowieka do podejmowania w przyszłości decyzji biznesowych. W zależności od tego, czy podejmie trafne decyzje biznesowe, kwota przyszłej darowizny może zostać powiększona o zyski z inwestycji, ale może także ulec uszczupleniu w razie zaangażowania w nietrafiony projekt.

Można do takiego przedsięwzięcia zaangażować doradców inwestycyjnych, by wsparli obiektywną oceną szanse powodzenia planowanych kroków inwestycyjnych. Co do zasady pomysłodawcą takiej inwestycji ma być dziecko, jednakże nie ma ono pełnej swobody w tym zakresie. Udział specjalisty ma zmniejszyć ryzyko fiaska inwestycji i wesprzeć walor edukacyjny przedsięwzięcia. W ten sposób młody człowiek ma okazję stopniowo nauczyć się mądrze inwestować tak, aby gdy osiągnie wymagany wiek i doświadczenie, być w pełni przygotowanym do kontynuacji rodzinnego biznesu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ