Wystawiony weksel a Urząd Skarbowy

Pytanie:

"Prowadzę firmę. Planuję w zamian za przekazanie mi gotówki przez mojego ojca, która zostanie przeznaczona na zakup towaru, wystawić mu weksel. Gotówka zostanie przekazana z reki do reki (nie będzie to przelew bankowy). Będzie to jedyna forma udokumentowania tego zdarzenia. Czy mam obowiązek zgłoszenia tego zajścia w Urzędzie Skarbowym? Jak Urząd Skarbowy w momencie kontroli pochodzenia środków pieniężnych w firmie odnosi się do tego rodzaju źródła pochodzenia owych środków? Czy nie poniosę w przyszłości jakichkolwiek konsekwencji z faktu niezgłoszenia tego zajścia w Urzędzie Skarbowym?"

Odpowiedź prawnika: Wystawiony weksel a Urząd Skarbowy

Weksle podlegały opłacie skarbowej do końca 2006 r. Obowiązująca od początku 2007 r. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej nie wymienia weksli jako dokumentów podlegających opłacie skarbowej, a zatem weksle nie podlegają tej opłacie.

 

Jednakże weksel jest na ogół jedynie zabezpieczeniem dla wierzyciela, najczęściej co do zwrotu pożyczki. Od umowy pożyczki – zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) - biorący pożyczkę co do zasady powinien natomiast zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% kwoty pożyczki.

 

Jednak, zgodnie z art. 9 pkt 10 ustawy o PCC, zwolnione od podatku są pożyczki udzielane m.in:

 

a) w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (a więc m.in. rodzicem i dzieckiem) w wysokości przekraczającej kwotę, określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (9.637 zł), pod warunkiem:

 

  • złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności,
  • udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym,

 

b) na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej (m.in. rodzic i dziecko) do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu (9.637 zł) - na zasadach określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn.

 

Zatem w przypadku pożyczki udzielonej przez rodzica dziecku do kwoty 9.637 zł, pożyczka taka bezwarunkowo nie podlega opodatkowaniu PCC. Jeśli jednak pożyczka przekracza tę kwotę, to może być zwolniona z PCC po spełnieniu powyższych warunków (złożenie deklaracji i udokumentowanie otrzymania na rachunek bankowy).


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • jan22 2012-10-27 11:40:42

    Beznadziejna odpowiedź,tyle to można wyczytać na najgorszym forum. zero treści.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika