Prawo podatkowe: Opłaty skarbowe

Jak dokonać zapłaty opłaty skarbowej i jak jest ona zwracana?

Jak dokonać zapłaty opłaty skarbowej i jak jest ona zwracana?

29.1.2012

Stosownie do art. 8 ust. 1 nowej ustawy o opłacie skarbowej zapłata tej opłaty powinna być dokonywana gotówką lub bezgotówkowo. W celu usprawnienia załatwiania spraw w organach administracji publicznej ustawodawca wprowadził przepis upoważniający radę gminy do podjęcia uchwały (...)

Jak i kiedy trzeba uiścić opłatę skarbową?

Jak i kiedy trzeba uiścić opłatę skarbową?

30.7.2007

Nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Wprowadziła ona inne zasady opłacania opłaty skarbowej w stosunku do przepisów poprzednio obowiązujących. Nowe przepisy wyeliminowały możliwość uiszczania opłaty skarbowej znaczkami (...)