Umowa o przechowanie i depozyt nieprawidłowy

Pytanie:

Prowadzę działalność lombardową, stosuję umowę mieszaną (umowa pożyczki lombardowej wraz z umową o przechowaniu rzeczy). Czy prowadząc lombard i stosując umowę mieszaną (umowa pożyczki lombardowej wraz umową o przechowaniu rzeczy) należy odprowadzić opłatę skarbową od umowy o przechowaniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 1 ustawy o opłacie skarbowej opłacie skarbowej podlega 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, b) wydanie zaświadczenia na wniosek, c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji); 2)   złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Zatem umowa o przechowaniu nie mieści się w zakresie ustawy o opłacie skarbowej i nie podlega opłacie skarbowej.

Należy jednak zauważyć, iż z kolei podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlega m.in. umowa depozytu nieprawidłowego (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o PCC). Należy wskazać, iż PCC nie podlega umowa o przechowanie (regulowana art. 835 i następnymi kodeksu cywilnego), ale szczególna forma tej umowy - depozyt nieprawidłowy (depositum irregulare), polegający na tym, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku. Zatem, aby wystąpił depozyt nieprawidłowy to przede wszystkim przechowywane muszą być pieniądze lub rzeczy oznaczone tylko co do gatunku (a więc nie rzeczy oznaczone indywidualnie), a po drugie przechowawca może rozporządzać (używać) te rzeczy. Ponieważ w przypadku działalności lombardowej przechowywane są na ogół rzeczy oznaczone indywidualnie, a ponadto przechowawca w czasie przechowania nie używa rzeczy, nie występuje tu depozyt nieprawidłowy, a więc również nie wystąpi PCC.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 9.10.2018

  Będą zmiany w systemie gwarantowania depozytów?

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, ma na (...)

 • 5.2.2013

  Podatek od czynności cywilnoprawnych - umowa pożyczki i depozytu nieprawidłowego

  Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nakłada obowiązek podatkowy w przypadku czynności cywilnoprawnych, ściśle w tej ustawie określonych. Wśród czynności, których dokonanie (...)

 • 13.2.2019

  Nowelizacja ustawy o BFG

  Nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji przewidzuje zmiany usprawniające proces przymusowej restrukturyzacji, (...)

 • 19.2.2007

  Jak i kiedy depozyty będą likwidowane?

  Od 22 lutego 2007 r. obowiązywać ma ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów. Ustawa ta reguluje zasady i tryb likwidacji niepodjętych depozytów znajdujących (...)