Nakaz z dwóch weksli

Pytanie:

Wierzyciel ma dwa weksle podpisane przez dłużnika. Czy można dochodzić zapłaty w jednym pozwie w postępowaniu nakazowym? Czy są przeciwwskazania formalne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Regulacje k.p.c. nie statuują żadnych ograniczeń w przedmiocie ilości weksli, z tytułu których możliwe byłoby dochodzenie należności w ramach jednego postępowania nakazowego. Ponieważ dłużnikiem z obu papierów wartościowych jest w tym przypadku jedna osoba, brak podstaw do przyjęcia, że sąd odmówi wydania nakazu opiewającego na sumę wynikającą z dwóch dokumentów łącznie.

Wskazówką interpretacyjną w procesie internalizacji powyższych twierdzeń może być sytuacja, w której przedsiębiorca dochodzi od swego kontrahenta należności z nieuregulowanych faktur. Jak najbardziej dopuszczalne, a wręcz wskazane z  punktu widzenia ekonomii procesowej, jest powołanie się w pozwie na wszystkie dokumenty wraz z obliczeniem łącznej sumy zadłużenia.   

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • Niebezpieczne weksle inwestycyjne

  Konsumencie, uważaj na tzw. inwestycyjne weksle nieruchomościowe. Gdy wystawca weksla ogłosi upadłość, możesz nie odzyskać pieniędzy. Jest to nowy sposób na pozyskanie kapitału, (...)

 • Jakie są sposoby realizacji weksla?

  Szybkie uzyskanie gotówki jest niezwykle ważne dla sprawnie działającego przedsiębiorcy. Niekiedy przynajmniej już samo zaspokojenie części wierzytelności jest zasadniczym czynnikiem pozwalającym (...)

 • Uwaga na inwestycje „w weksle”!

  Przedsiębiorcy znaleźli nowy sposób na pozyskanie pieniędzy od osób prywatnych. Zamiast emisji obligacji korporacyjnych wystawiają weksle. Te instrumenty są wyłączone spod rygorów (...)

 • Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

  Jeśli dochodzisz od dłużnika roszczenia pieniężnego, to możesz liczyć na szybkie załatwienie sprawy w sądzie przez wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Niekiedy jednak nie będzie (...)

NA SKÓTY