e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo zamówień publicznych

92 Artykułów


54 Informacji


337 Pytań i odpowiedzi


42 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Informacja publiczna a umowa handlowa

  "Zwróciłem się do Burmistrza o udostępnienie mi, w ramach dostępu do informacji publicznej, umowy zawartej przez Urząd Miasta z firmą X na pracę o charakterze usługowym. Uzyskałem pisemną odpowiedź (nie jest to decyzja administracyjna), (...)"

  Informacja publiczna a umowa handlowa
 • Szacunkowa wartość zamówienia

  "Zamawiający podzielił zamówienie publiczne (przetarg nieograniczony) na 10 niezależnych pakietów. Każdy wykonawca może składać swoje oferty na jeden lub więcej pakietów. Może wystąpić także sytuacja, że na niektóre pakiety zamówienie (...)"

  Szacunkowa wartość zamówienia
 • Jawność postępowania w Pzp

  "W jednej z jednostek Lasów Państwowych ogłoszono w maju br. zamówienie publiczne na podstawie Pzp na dostawę dwóch maszyn specjalistycznych - ciągników. 28 sierpnia 2012 roku złożyłem wniosek o udostępnienie informacji publicznej o zapoznanie (...)"

  Jawność postępowania w Pzp
 • Będna stawka VAT w ofercie

  "W przetargu publicznym na usługi budowlane oferenci (za wyjątkiem jednego) użyli nieprawidłowej stawki VAT w części oferty. Czy w takiej sytuacji zamawiający odrzuca oferty zawierające błąd w obliczeniu ceny i zawiera umowę z wykonawcą, który (...)"

  Będna stawka VAT w ofercie
 • Obowiązki zamawiającego w przetargu publicznym

  "W przetargu publicznym na roboty budowlane część wykonawców użyła do obliczenia ceny błędnej stawki VAT. Zamawiający (organ administracji samorządowej) wezwał oferentów do przedstawienia stanowiska (w tym podstawy prawnej) uzasadniającego (...)"

  Obowiązki zamawiającego w przetargu publicznym
 • Zamówienie publiczne usług niepriorytetowych

  "W ustawie Prawo Zamówień Publicznych w art. 5.1. jest następujący zapis \"Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a, nie stosuje się (...)"

  Zamówienie publiczne usług niepriorytetowych