e-prawnik.pl Porady prawne

Pozostałe

8 Artykułów


41 Informacji


112 Pytań i odpowiedzi


3 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Informacja publiczna a umowa handlowa

  "Zwróciłem się do Burmistrza o udostępnienie mi, w ramach dostępu do informacji publicznej, umowy zawartej przez Urząd Miasta z firmą X na pracę o charakterze usługowym. Uzyskałem pisemną odpowiedź (nie jest to decyzja administracyjna), (...)"

  Informacja publiczna a umowa handlowa
 • Jawność postępowania w Pzp

  "W jednej z jednostek Lasów Państwowych ogłoszono w maju br. zamówienie publiczne na podstawie Pzp na dostawę dwóch maszyn specjalistycznych - ciągników. 28 sierpnia 2012 roku złożyłem wniosek o udostępnienie informacji publicznej o zapoznanie (...)"

  Jawność postępowania w Pzp
 • Będna stawka VAT w ofercie

  "W przetargu publicznym na usługi budowlane oferenci (za wyjątkiem jednego) użyli nieprawidłowej stawki VAT w części oferty. Czy w takiej sytuacji zamawiający odrzuca oferty zawierające błąd w obliczeniu ceny i zawiera umowę z wykonawcą, który (...)"

  Będna stawka VAT w ofercie
 • Zamówienia publiczne a uczciwa konkurencja

  "W jakich aspektach przejawia się zasada uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?"

  Zamówienia publiczne a uczciwa konkurencja
 • Zmiany w umowie o zamówienia publiczne

  "Jakie zmiany są dopuszczalne w umowie o zamówienie publiczne?"

  Zmiany w umowie o zamówienia publiczne
 • Charakter umowy o zamówienie publiczne

  "Jaki jest charakter prawny umowy o zamówienie publiczne?"

  Charakter umowy o zamówienie publiczne