e-prawnik.pl Porady prawne

Powtórzenie czynności przetargowych a unieważnienie przetargu

Pytanie:

Jaka jest różnica pomiędzy rozstrzygnięciem o powtórzeniu czynności przetargowych a o unieważnieniu przetargu w wyniku rozpatrzenia skargi na czynności związane z przetargiem ?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Powtórzenie czynności przetargowych a unieważnienie przetargu

8.6.2011

Zarówno rozstrzygnięcie o powtórzeniu czynności przetargowych, jak i o unieważnieniu przetargu prowadzi w istocie do jednego skutku -
zakazu zbycia nieruchomości wyłonionemu w przetargu nabywcy. Różnica w aspekcie
proceduralnym sprowadza się do etapu postępowania, do którego następuje powrót. W przypadku
unieważnienia przetargu należy rozpoczynać postępowanie od początku, tj. od publikacji
ogłoszenia o przetargu. Rozstrzygnięcie o powtórzeniu czynności przetargowych powinno
wskazywać w sentencji, które czynności przetargowe należy powtórzyć, tj. do którego etapu
postępowania należy się cofnąć. Od rozstrzygnięcia o uznaniu skargi za niezasadną nie
przysługuje odwołanie. Niezadowolony z rozstrzygnięcia skargi uczestnik przetargu (w tym
wyłoniony nabywca nieruchomości, jeżeli wojewoda albo organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego unieważnili przetarg) może jednak wnieść do sądu np. powództwo o
stwierdzenie nieważności zawartej umowy (art. 58 § 1 kodeksu cywilnego) albo - po wyłonieniu
nabywcy, a przed zawarciem z nim umowy - o ustalenie nieistnienia obowiązku zawarcia umowy
(por. A. Łuszpak - Zając „Wpływ wadliwego przeprowadzenia przetargu organizowanego dla
rozporządzenia nieruchomością na skuteczność zawartej umowy" Rejent 1999, nr 2, s. 226-227,
229-230). Ustanowiony w art. 40 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w § 11
rozporządzenia tryb zaskarżania czynności przetargowych jest wewnętrznym trybem
postępowania, uprawnieniem wykonywanym w zakresie dominium przez wojewodę lub organy
wykonawcze samorządu terytorialnego, umożliwiającym wyłącznie wstępną kontrolę przetargu w
celu skorygowania popełnionych błędów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ