Powtórzenie czynności przetargowych a unieważnienie przetargu

Pytanie:

"Jaka jest różnica pomiędzy rozstrzygnięciem o powtórzeniu czynności przetargowych a o unieważnieniu przetargu w wyniku rozpatrzenia skargi na czynności związane z przetargiem ?"

Odpowiedź prawnika: Powtórzenie czynności przetargowych a unieważnienie przetargu

Zarówno rozstrzygnięcie o powtórzeniu czynności przetargowych, jak i o unieważnieniu przetargu prowadzi w istocie do jednego skutku -
zakazu zbycia nieruchomości wyłonionemu w przetargu nabywcy. Różnica w aspekcie
proceduralnym sprowadza się do etapu postępowania, do którego następuje powrót. W przypadku
unieważnienia przetargu należy rozpoczynać postępowanie od początku, tj. od publikacji
ogłoszenia o przetargu. Rozstrzygnięcie o powtórzeniu czynności przetargowych powinno
wskazywać w sentencji, które czynności przetargowe należy powtórzyć, tj. do którego etapu
postępowania należy się cofnąć. Od rozstrzygnięcia o uznaniu skargi za niezasadną nie
przysługuje odwołanie. Niezadowolony z rozstrzygnięcia skargi uczestnik przetargu (w tym
wyłoniony nabywca nieruchomości, jeżeli wojewoda albo organ wykonawczy jednostki
samorządu terytorialnego unieważnili przetarg) może jednak wnieść do sądu np. powództwo o
stwierdzenie nieważności zawartej umowy (art. 58 § 1 kodeksu cywilnego) albo - po wyłonieniu
nabywcy, a przed zawarciem z nim umowy - o ustalenie nieistnienia obowiązku zawarcia umowy
(por. A. Łuszpak - Zając „Wpływ wadliwego przeprowadzenia przetargu organizowanego dla
rozporządzenia nieruchomością na skuteczność zawartej umowy" Rejent 1999, nr 2, s. 226-227,
229-230). Ustanowiony w art. 40 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w § 11
rozporządzenia tryb zaskarżania czynności przetargowych jest wewnętrznym trybem
postępowania, uprawnieniem wykonywanym w zakresie dominium przez wojewodę lub organy
wykonawcze samorządu terytorialnego, umożliwiającym wyłącznie wstępną kontrolę przetargu w
celu skorygowania popełnionych błędów.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika