e-prawnik.pl Porady prawne

Windykacja należności

89 Artykułów


59 Informacji


1139 Pytań i odpowiedzi


1097 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Zapłata częściowa a naliczanie odsetek

  "Jak powinnam rozpisać w pozwie do sądu fakturę, która była zapłacona częściowo w 5 ratach i jeszcze pozostała część do zapłacenia, tzn. czy mam dochodzić odsetek od każdej zapłaconej raty?"

  Zapłata częściowa a naliczanie odsetek
 • Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku

  "Organ prowadzący egzekucję (komornik sądowy) ma prawo zasięgać informacji w różnych instytucjach administracyjnych w sprawie danych dłużnika (np. meldunkowych) wobec którego toczy się postępowanie egzekucyjne. Czy komornik sądowy (...)"

  Prawa komornika sądowego do informacji o dłużniku
 • Skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego

  "Jakie są skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego, czy dokonane zajęcia są skuteczne i nadal aktualne czy też nie? Jak wygląda sprawa, gdy wszczęta została egzekucja administracyjna z rachunku bankowego, po czym zajęcia tego rachunku dokonał (...)"

  Skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego
 • Treść wniosku dowodowego o powołanie świadka

  "Jak sformułować wniosek dowodowy na sprawę rozwodową, chodzi o świadków?"

  Treść wniosku dowodowego o powołanie świadka
 • Odpisy pozwu i załączników

  "Składam do sądu pozew i załączniki, którymi są oryginalne dokumenty. Czy odpis pozwu i załączników dostarczanych stronie przeciwnej musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez notariusza, czy wystarczy zwykła kserokopia?"

  Odpisy pozwu i załączników
 • Procedura uprawomocnienia się wyroku

  "Wyrok w sprawie rozwodowej został ogłoszony w poniedziałek. Czy w poniedziałek za trzy tygodnie wyrok będzie prawomocny, czy nabiera mocy od wtorku?"

  Procedura uprawomocnienia się wyroku