e-prawnik.pl Porady prawne

Pozew

7 Artykułów


2 Informacji


100 Pytań i odpowiedzi


21 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Zapłata częściowa a naliczanie odsetek

  "Jak powinnam rozpisać w pozwie do sądu fakturę, która była zapłacona częściowo w 5 ratach i jeszcze pozostała część do zapłacenia, tzn. czy mam dochodzić odsetek od każdej zapłaconej raty?"

  Zapłata częściowa a naliczanie odsetek
 • Treść wniosku dowodowego o powołanie świadka

  "Jak sformułować wniosek dowodowy na sprawę rozwodową, chodzi o świadków?"

  Treść wniosku dowodowego o powołanie świadka
 • Odpisy pozwu i załączników

  "Składam do sądu pozew i załączniki, którymi są oryginalne dokumenty. Czy odpis pozwu i załączników dostarczanych stronie przeciwnej musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez notariusza, czy wystarczy zwykła kserokopia?"

  Odpisy pozwu i załączników
 • Adres pozwanego w przypadku zmiany siedziby

  "Przedsiębiorca składa pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Podstawą uwierzytelniającą żądane roszczenie jest faktura VAT. Po wystawieniu faktury przedsiębiorca zmienił adres swojej siedziby, tak że obecny adres prowadzenia (...)"

  Adres pozwanego w przypadku zmiany siedziby
 • Dochodzenie roszczeń na próbę

  "Powództwo gospodarcze o zapłatę wynikającą z umowy o świadczenie cykliczne przeciwko sp. z o.o. Przedmiot sporu wynosi 90 tys. zł. Powód z uwagi na znaczną wysokość wpisu sądowego od całej kwoty należnej z tytułu umowy występuje z niniejszym (...)"

  Dochodzenie roszczeń na próbę
 • Zaokrąglenie roszczenia w pozwie i odsetki

  "Dochodząc zwrotu pożyczki w kwocie 25 tys. euro, ograniczyłem roszczenie do kwoty 13686 euro. Po przeliczeniu na złotówki według obowiązującego na dany dzień kursu średniego NBP, dało to kwotę dokładnie 59.996,6868 zł. Ponieważ wyczytałem (...)"

  Zaokrąglenie roszczenia w pozwie i odsetki