e-prawnik.pl Porady prawne

Pozew porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Zapłata częściowa a naliczanie odsetek

  Jak powinnam rozpisać w pozwie do sądu fakturę, która była zapłacona częściowo w 5 ratach i jeszcze pozostała część do zapłacenia, tzn. czy mam dochodzić odsetek od każdej zapłaconej (...)

  Zapłata częściowa a naliczanie odsetek
 • Treść wniosku dowodowego o powołanie świadka

  Jak sformułować wniosek dowodowy na sprawę rozwodową, chodzi o świadków?

  Treść wniosku dowodowego o powołanie świadka
 • Odpisy pozwu i załączników

  Składam do sądu pozew i załączniki, którymi są oryginalne dokumenty. Czy odpis pozwu i załączników dostarczanych stronie przeciwnej musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem (...)

  Odpisy pozwu i załączników
 • Adres pozwanego w przypadku zmiany siedziby

  Przedsiębiorca składa pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Podstawą uwierzytelniającą żądane roszczenie jest faktura VAT. Po wystawieniu faktury przedsiębiorca zmienił (...)

  Adres pozwanego w przypadku zmiany siedziby
 • Dochodzenie roszczeń na próbę

  Powództwo gospodarcze o zapłatę wynikającą z umowy o świadczenie cykliczne przeciwko sp. z o.o. Przedmiot sporu wynosi 90 tys. zł. Powód z uwagi na znaczną wysokość wpisu sądowego od całej (...)

  Dochodzenie roszczeń na próbę
 • Zaokrąglenie roszczenia w pozwie i odsetki

  Dochodząc zwrotu pożyczki w kwocie 25 tys. euro, ograniczyłem roszczenie do kwoty 13686 euro. Po przeliczeniu na złotówki według obowiązującego na dany dzień kursu średniego NBP, dało to kwotę (...)

  Zaokrąglenie roszczenia w pozwie i odsetki
 • Ograniczenie roszczenia w euro

  Muszę złożyć pozew o zwrot pożyczki, której udzieliłem w euro. Jest to kwota 25 tys. euro i postanowiłem ograniczyć roszczenie, aby sprawę rozpatrzył sąd rejonowy a nie okręgowy. Pomyślałem (...)

  Ograniczenie roszczenia w euro
 • Zwrot uiszczonego wpisu przed złożeniem pozwu

  Uiściłem wpis od pozwu i następnie miałem wysłać pozew (wraz z potwierdzeniem przelania wpisu) ale akurat pozwany dokonał zapłaty w wyniku czego całkowicie spłacił roszczenie i pozwu oczywiście (...)

  Zwrot uiszczonego wpisu przed złożeniem pozwu
 • Powaga rzeczy osądzonej a przelew powierniczy

  Na skutek braku profesjonalizmu i zaniedbania kancelarii prawnej, z którą do niedawna współpracowałem, przegrałem sprawę o zapłatę przed sądem gospodarczym. Przy czym, co ważne, prawo do roszczenia (...)

  Powaga rzeczy osądzonej a przelew powierniczy
 • Przedsądowe dochodzenie należności

  Chodzi o zaległość w zapłacie za wykonaną usługę wg pisemnej umowy, podpisanej przez obydwie strony. Faktura była wystawiona w lutym (bez podpisu odbiorcy/nabywcy), spóźnienie z płatnością (...)

  Przedsądowe dochodzenie należności
 • Zmiana wspólnika spółki jawnej a długi

  Dłużnik prowadził z nami przez długi czas pertraktacje ugodowe spłaty długu. Mamy informację, że dłużnik czyni starania przepisania swojej nieruchomości na osobę trzecią lub przynajmniej na (...)

  Zmiana wspólnika spółki jawnej a długi
 • Pozew o zapłatę a wniosek o ogłoszenie upadłości

  Niebawem moja kancelaria złoży przeciwko spółce jawnej pozew o zapłatę (jestem powodem). Jeżeli dodatkowo ja lub kancelaria złożymy wniosek o ogłoszenie upadłości tej spółki, to czy ten dłużnik (...)

  Pozew o zapłatę a wniosek o ogłoszenie upadłości
 • Załączniki do pozwu

  Chcemy wystąpić do sądu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym przeciwko naszemu dłużnikowi. Gromadząc dokumenty do pozwu okazało się, że mamy niepodpisaną fakturę VAT oraz zamówienie (...)

  Załączniki do pozwu
 • Ograniczenie roszczenia w post. uproszczonym

  O ile mi wiadomo, sąd grodzki rozpatruje pozwy o zapłatę w postępowaniu uproszczonym, gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa od 10 tys. zł. Ja szykuję do sądu dwie sprawy, jedna w sprawie niespłaconej (...)

  Ograniczenie roszczenia w post. uproszczonym
 • Zwrot kosztów procesu

  U dostawcy zamówiliśmy towar, który otrzymaliśmy. Mieliśmy się za to rozliczyć w ciągu 14 dni. Nie byliśmy w stanie tego zrobić i otrzymaliśmy od dostawcy wezwanie do zapłaty. Nie wyrobiłem (...)

  Zwrot kosztów procesu
 • Doręczanie pism procesowych w sprawie gospodarczej

  Wysłałem do sądu pozew w sprawie gospodarczej. Wskazałem adres zamieszkania przeciwnika (jako adres główny) potwierdzony na zaświadczeniu o wpisie do EDG oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej (...)

  Doręczanie pism procesowych w sprawie gospodarczej
 • Ugoda sądowa a ugoda cywilnoprawna

  Wniosłam do sądu pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym. Pozwany skutecznie wniósł sprzeciw, motywując go tym, że towar, który ode mnie kupił jest wadliwy co w konsekwencji powoduje roszczenie (...)

  Ugoda sądowa a ugoda cywilnoprawna
 • Dochodzenie roszczeń od byłych wspólników

  Spółka cywilna wykonała 4 lata temu remont dachu budynku. Udzieliła na wykonane roboty 10 lat gwarancji. W wyniku stwierdzenia występowania przecieków w ramach gwarancji zgłoszono reklamację i (...)

  Dochodzenie roszczeń od byłych wspólników
 • Uzupełnienie pozwu w postępowaniu gospodarczym

  Wysłałem do sądu pozew w trybie uproszczonym (sprawa gospodarcza). Sąd rozpatruje teraz pozew w sekcji nakazowej. Ostatnio przeciwnik wysłał do mnie pismo z nowymi zarzutami, przeciwko którym z (...)

  Uzupełnienie pozwu w postępowaniu gospodarczym
 • Zaokrąglanie kwot w pozwach

  Dłużnik zalega mi pewną sumę. Dokładnie wyliczona kwota wynosi 5986,30 zł. Wiem, że w pozwie na formularzu urzędowym powinienem podać wartość przedmiotu sporu w zaokrągleniu w górę do pełnego (...)

  Zaokrąglanie kwot w pozwach
 • Opłata w postępowaniu upominawczym-zwrot pozwu

  Złożyłem pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi 10.200,00 zł Roszczenie wynika z tego, ze pozwany przyjął zaliczkę w tej wysokości na (...)

  Opłata w postępowaniu upominawczym-zwrot pozwu
 • Pozew przeciwko byłemu przedsiębiorcy

  Osoba fizyczna zakończyła prowadzenie działalności gospodarczej wykreślając się jednocześnie z ewidencji działalności gospodarczej w swoim urzędzie gminy. Nie zapłaciła jednak zobowiązań (...)

  Pozew przeciwko byłemu przedsiębiorcy
 • Kolejność rozpoznawania spraw

  Strona złożyła do sądu gospodarczego kilka pozwów w jednym dniu. Sprawom nadano kolejne sygnatury (jedna po drugiej). Wszystkie pozwy są w sekcji nakazowej sądu u tego samego referendarza. Po jakimś (...)

  Kolejność rozpoznawania spraw
 • Skarga pauliańska przeciwko kolejnemu nabywcy

  Mamy zamiar złożyć skargę pauliańską przeciwko pewnej osobie, która uzyskała korzyść majątkową (w postaci samochodu) od naszego dłużnika z pokrzywdzeniem nas - wierzyciela, łącznie z wnioskiem (...)

  Skarga pauliańska przeciwko kolejnemu nabywcy
 • Pozew i pozew wzajemny

  Przesłany został do mnie pozew o dochodzenie wierzytelności kredytowych. W pouczeniu napisano: Pozwany może złożyć odpowiedź na pozew, jak również pozew wzajemny. Odpowiedź na pozew i pozew (...)

  Pozew i pozew wzajemny
 • Połączenie spraw przeciw kilku pozwanym

  W sądzie w miejscu mojego zamieszkania złożyłem powództwo wobec wielu banków. Powództwo dotyczy przyznawania mi kredytów w stanie chorobowym uniemożliwiającym świadome podejmowanie decyzji. (...)

  Połączenie spraw przeciw kilku pozwanym
 • Pozwany mający siedzibę w Rosji

  Wierzycielem jest firma w B. w Polsce, dłużnikiem jest firma w Rosji (której właścicielem jest skarb państwa Rosji). Roszczenie wynika z przekazania zaliczki na towar, którego dłużnik nie dostarczył (...)

  Pozwany mający siedzibę w Rosji
 • Łączenie roszczeń w pozwie

  Zamierzam skierować do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty. Dysponuję 17 fakturami, których dłużnik nie zapłacił, wszystkie z tytułu dostawy tego samego towaru. Faktury są podpisane przez dłużnika. (...)

  Łączenie roszczeń w pozwie
 • Rozpoznanie zarzutu a powództwo opozycyjne

  Wytoczyłem powództwo przeciwegzekucyjne dotyczące wyroku sądu opatrzonego tytułem wykonalności, gdzie zarzutem był zarzut potrącenia. Sąd nie rozpatrzył powództwa, oddalając je i stwierdzając, (...)

  Rozpoznanie zarzutu a powództwo opozycyjne
 • Wniosek o cofnięcie pozwu

  Wysłałem do sądu wniosek - cofnięcie pozwu, ale tylko w jednym egzemplarzu (tylko dla sądu). Czy sąd uwzględni ten wniosek skoro brak jest odpisu wniosku? Czy powinienem wysłać raz jeszcze ten (...)

  Wniosek o cofnięcie pozwu
 • Tryb zwykły i upominawczy

  Składam pozew do sądu gospodarczego o zwrot pieniędzy od leasingodawcy, który nie rozliczył się ze mną z umowy leasingowej po jej zakończeniu, tj. wziął pieniądze za skradziony samochód od (...)

  Tryb zwykły i upominawczy
 • Cesja i zmiana właściwego sądu

  Prowadzę działalność gospodarczą w Warszawie. Mój kontrahent (także z Warszawy) winien jest mi ponad 10 tysięcy złotych. Mam złe doświadczenia w prowadzeniu sporów sądowych w Warszawie ze (...)

  Cesja i zmiana właściwego sądu
 • Dochodzenie roszczeń w sądzie gospodarczym

  Dłużnik zakupił towar na faktury w roku 2003 w kwocie 12.000 zł. Do tej pory należności nie spłacił. Od długu się nie wypiera. Sytuacja dłużnika jest taka, że prowadzi działalność dalej, (...)

  Dochodzenie roszczeń w sądzie gospodarczym
 • Pozwanie spadkobierców

  Jestem wierzycielem spadkodawcy. Wnoszę o zabezpieczenie spadku. Jeśli wniosę o zabezpieczenie spadku po zmarłym, który był moim dłużnikiem, przez spisanie i oddanie pod dozór majątku ruchomego (...)

  Pozwanie spadkobierców
 • Formalna podstawa roszczenia

  Klient uniemożliwił realizację umowy rezultatu w jej środkowej fazie. Wystawiłem mu fakturę pro-forma za niezrealizowane prace na podstawie art. 639 kc. Chciałem złożyć pozew o zapłatę w trybie (...)

  Formalna podstawa roszczenia
 • Nakaz zapłaty przeciwko dłużnikom solidarnym

  Jestem właścicielem nieruchomości, w której wynajmuję mieszkania. Jakiś czas temu wyprowadził się z mojej nieruchomości lokator, który miał zadłużenie. Mieszkał wspólnie z małżonkiem. (...)

  Nakaz zapłaty przeciwko dłużnikom solidarnym
 • Opłata od pozwu według nowej ustawy o kosztach

  Zamierzam skierować do mojego dłużnika (firmy) wezwanie do zapłaty (przed złożeniem nakazu zapłaty). Czy mogę wyznaczyć dłużnikowi siedmiodniowy termin zapłaty, czy może jednak powinien on (...)

  Opłata od pozwu według nowej ustawy o kosztach
 • Zasadność połączenia roszczeń

  Kolejne moje pytanie dotyczy wysokości sumy roszczeniowej. Umowa opiewała na 11 tyś złotych. W trakcie jej realizacji firma podjęła sie wykonania jeszcze jednej usługi o wartości 3 tyś złotych. (...)

  Zasadność połączenia roszczeń
 • Pozew o zapłatę

  Problem naszej firmy jest prosty i prosimy o pomoc w ustaleniu, jakie kroki prawne mamy podjąć z jakich formularzy skorzystać itp.? Podpisaliśmy umowę z klientem, umowa opiewała na kwotę 11 tyś (...)

  Pozew o zapłatę
 • Pozew na urzędowym formularzu

  Pozew o zapłatę faktury należy złożyć na urzędowym formularzu (P). Czy formularz jest taki sam bez względu na to, czy postępowanie będzie uproszczone, czy nakazowe oraz czy opłatę (wpis) należy (...)

  Pozew na urzędowym formularzu

1

2

3