Koszty dochodzenia należności przed sądem

Pytanie:

"Mój kontrahent nie zamierza zapłacić za towar, który kupił na fakturę z odroczonym terminem płatności. Miesiąc temu zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, lecz jest zatrudniony na umowę o pracę i osiąga dochody. Należność jest niewielka, ok. 520 zł. Czy najszybszą drogą do odzyskania należności jest pozew o zapłatę w sądzie cywilnym i jakie się z tym wiążą koszty, które muszę dodatkowo ponieść? "

Odpowiedź prawnika: Koszty dochodzenia należności przed sądem

Jeśli Pani/Pana dłużnik prowadził działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (czyli nie w formie spółki osobowej lub kapitałowej), fakt iż zaprzestał prowadzenia tej działalności nie wpływa na możliwość dochodzenia zobowiązań od tego dłużnika, które powstały w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jeśli dłużnik zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej w związku ze sprzedażą tego przedsiębiorstwa, dodatkowym dłużnikiem staje się również jego nabywca (art. 55 [4] ustawy Kodeks cywilny). Dochodzenie należności stwierdzonych fakturą zaakceptowaną przez dłużnika może nastapić w szybszym trybie niż zwykłe postępowanie cywilne, zastosowanie znajdą bowiem przepisy art. 484[1] - 497 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, regulujące postępowanie nakazowe. Szczegóły dotyczące tego postępowania można znaleźć w poradzie W jaki sposób możesz uzyskać szybko wyrok przeciwko dłużnikowi? Nakaz zapłaty . Jeśli nie będzie możliwe dochodzenie roszczeń w trybie postępowania nakazowego, możliwe jest jeszcze wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, opisanym również w powyższej poradzie. Koszty sądowe związane z postępowaniem nakazowym i upominawczym są niższe niż w przypadku standardowego postępowania sądowego. Od pozwu w postępowaniu nakazowym lub upominawczym pobiera się 1/4 "normalnego" wpisu, który wynosi, przy kwocie do 10 000 tys. zł - 8%, nie mniej jednak niż 30 zł. Przy kwocie 540 zł wysokość całego wpisu będzie więc wynosiła ok. 43 zł, a 1/4 tego wpisu ok. 10 zł. Jednakże jeżeli przewiduje się wpis w postaci ułamkowej części (tak jak w tym przypadku - 1/4), to wpis ten nie może wynosić mniej niż 15 zł. Wyskość wpisu od pozwu w postępowaniu nakazowym będzie więc w tym przypadku wynosiła 15 zł. Postępowanie sądowe nie jest jedynym sposobem windykacji należności od dłużnika. Poza nim rozważyć można sprzedaż wierzytelności czy potrącenie (jeśli dłużnik jest jednocześnie wierzycielem swojego wierzyciela). Poza tym należy pamiętać, że wierzycielowi przysługują odsetki za opóźnienie w wypadku, gdy dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, nawet jeśli obowiązek zapłaty tych odsetek nie był określony w umowie.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika