Doręczenie wezwania i nakazu zapłaty

Pytanie:

"W celu wyegzekwowania należności za faktury Vat wysłałem do dłużnika wezwanie do zapłaty, którego w 14 dniach nie odebrał. Na kopertach widniały pieczęcie "adresata nie zastałem w domu ", "awizowane powtórnie". Dzwoniłem do niego i również nie zastałem go w domu. Nie wiem czy gdzieś wyjechał i faktycznie jest nieobecny, czy też unika odbioru listu i telefonów. Czy w związku z taką sytuacją mogę zwrócić się do Sądu o wydanie nakazu zapłaty, czy muszę powtórzyć wysyłkę listu. W jakim wypadku będzie "skuteczne doręczenie"? Co w sytuacji, gdy sąd wyda nakaz zapłaty, a pismo pomimo 2 awizo nie zostało odebrane i wróciło do nadawcy? Czy w takim wypadku Sąd zobowiązany jest do powtórnej wysyłki nakazu, czy też może wydać wspomniany nakaz zapłaty już w tym stanie rzeczy? "

Odpowiedź prawnika: Doręczenie wezwania i nakazu zapłaty

Przepisy co do zasady nie przewidują obowiązku po stronie wierzyciela do wezwania dłużnika do zapłaty przed wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty. Wezwanie takie jest wymagane w określonych przypadkach. Tak więc, w postępowaniu gospodarczym, gdzie powód powinien dołączyć do pozwu odpis reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania i oświadczenia co do stanowiska pozwanego w tym przedmiocie oraz informację lub odpisy pism świadczących o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań. Wezwanie do zapłaty wymagane jest jako element jednego z dowodów, które pozwalają na wydanie nakazu zapłaty. Chodzi tu o przesłankę wydania nakazu, jaką jest wezwanie dłużnika do zapłaty wraz z pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu. Następnie, wezwanie do zapłaty musi nastąpić, jeśli o nakaz stara się bank (gdy  bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku).

W razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo przesłane pocztą należy złożyć w placówce pocztowej operatora publicznego, a doręczane w inny sposób - w urzędzie właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej. Po tym następuje awizowanie przesyłki. Jeżeli adresat mimo awizowania nie odbierze przesyłki, to za datę doręczenia pisma w takim przypadku jest uważana data, w której upłynął termin do jego odbioru (tak m. in. uchwała 7 sędziów SN z 10 maja 1971 r., sygnatura III CZP 10/71, opubl. w OSNCP 1971, nr 11, poz. 187). Opisane zasady znajdą zastosowanie zarówno do wezwania do zapłaty, jaki nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty zostanie więc uznany za doręczony w powyższej chwili (nawet, jeśli pozwany go faktycznie nie odbierze), od tej chwili zacznie biec termin do złożenia zarzutów przez tego dłużnika. Po upływie tego terminu wierzyciel może skierować do komornika wniosek o egzekucję.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • matka 2014-07-19 15:16:32

    Witam, mam pytanie bank skierował do Mnie wezwanie do zapłaty zaległej raty, po nie opłaceniu skierował kolejne pismo z dodatkowymi 350zł kary, po tym liście złożył sprawę do windykacji i windykacja od razy po 2 nie zapłaconych ratach za żądała 1000zł kary i wymówienie kredytu. Dodam, iż żadnego listu nie odebrałam, bo byłam z dzieckiem w szpitalu!!! sprawa dotyczy 2 miesięcy. Nie wiem, co robić oczywiście kwotę 2 rat zapłacę ale 1000zł windykacji?!

  • apero 2013-06-07 15:43:13

    Dość kuriozalna sytuacja, gdzie wynajmujący mieszkanie czy temu podobny lokal jest zobowiązany do przybywania do dotychczas wynajmowanego miejsca w ciagu kilku lat od jego opuszczenia, bo może okazać sie, że czeka tam na niego wezwanie do zapłaty... kpina, czy co?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika