Zapłata częściowa a naliczanie odsetek

Pytanie:

Jak powinnam rozpisać w pozwie do sądu fakturę, która była zapłacona częściowo w 5 ratach i jeszcze pozostała część do zapłacenia, tzn. czy mam dochodzić odsetek od każdej zapłaconej raty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kodeks cywilny stanowi, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, nawet jeśli nie poniósł żadnej szkody i nawet gdy opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że rozłożenie świadczenia na raty nie wynikało z umowy, a należność miała zostać uregulowana jednorazowo. Odsetki powinny być więc obliczone od zasadniczej kwoty długu, pomniejszonej każdorazowo o przypadającą ratę. Oznacza to, że odsetki nalicza się od kwoty, która pozostaje do zapłacenia, więc jeśli część świadczenia została zapłacona, to odsetki nalicza się od pozostałej części. Pamiętać także należy o obowiązującym w polskim prawie zakazie naliczania odsetek od odsetek - odsetki zawsze nalicza się od pozostałego długu głównego (np. jeśli dług wynosi 100, a odsetki 10 i dłużnik zapłacił 50, to odsetki naliczyć należy od 50, a nie od 60). Odsetki od odsetek mogą być dochodzone na drodze sądowej. Wówczas odsetki od odsetek należy liczyć od dnia następującego po dniu wytoczenia o nie powództwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

slawek

13.3.2019 22:29:10

Re: Zapłata częściowa a naliczanie odsetek

Nie prawda. Odsetki nalicza się od pozostałej kwoty, ale także od tych 5 rat, które zostały uiszczone . Odsetki od 5 rat należy skapitalizować i ująć włącznie z pozostałą kwotą w w.p.s.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY