Zapłata częściowa a naliczanie odsetek

Pytanie:

"Jak powinnam rozpisać w pozwie do sądu fakturę, która była zapłacona częściowo w 5 ratach i jeszcze pozostała część do zapłacenia, tzn. czy mam dochodzić odsetek od każdej zapłaconej raty?"

Odpowiedź prawnika: Zapłata częściowa a naliczanie odsetek

Kodeks cywilny stanowi, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, nawet jeśli nie poniósł żadnej szkody i nawet gdy opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że rozłożenie świadczenia na raty nie wynikało z umowy, a należność miała zostać uregulowana jednorazowo. Odsetki powinny być więc obliczone od zasadniczej kwoty długu, pomniejszonej każdorazowo o przypadającą ratę. Oznacza to, że odsetki nalicza się od kwoty, która pozostaje do zapłacenia, więc jeśli część świadczenia została zapłacona, to odsetki nalicza się od pozostałej części. Pamiętać także należy o obowiązującym w polskim prawie zakazie naliczania odsetek od odsetek - odsetki zawsze nalicza się od pozostałego długu głównego (np. jeśli dług wynosi 100, a odsetki 10 i dłużnik zapłacił 50, to odsetki naliczyć należy od 50, a nie od 60). Odsetki od odsetek mogą być dochodzone na drodze sądowej. Wówczas odsetki od odsetek należy liczyć od dnia następującego po dniu wytoczenia o nie powództwa.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • slawek 2021-03-13 22:29:10

    Nie prawda. Odsetki nalicza się od pozostałej kwoty, ale także od tych 5 rat, które zostały uiszczone . Odsetki od 5 rat należy skapitalizować i ująć włącznie z pozostałą kwotą w w.p.s.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika