Przedsądowe dochodzenie należności

Pytanie:

"Chodzi o zaległość w zapłacie za wykonaną usługę wg pisemnej umowy, podpisanej przez obydwie strony. Faktura była wystawiona w lutym (bez podpisu odbiorcy/nabywcy), spóźnienie z płatnością wynosi już kilka miesięcy. Zwykłe monity i ponaglenia wysłane do nierzetelnego klienta jako e-mail nie pomagają. Również przedsądowe wezwanie do zapłaty skierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej pozostało bez odpowiedzi. W wezwaniu do dobrowolnej spłaty długu był wyznaczony ostateczny termin 3 dni. Skrzynka funkcjonuje i adres pocztowy tego dłużnika na pewno jest prawidłowy, ponieważ w tym okresie wysyła on z niej inne wiadomości. Należy teraz skierować wezwanie przedsądowe i wysłać je jako list polecony, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Po terminie wyznaczonym w wezwaniu e-mail, wierzyciel poniósł dodatkowe koszty typu nadanie pisemnej korespondencji oraz opinia prawna w sprawie roszczeń cywilnych. Czy niepodpisana faktura wystawiona na podstawie pisemnej umowy jest podstawą do złożenia pozwu w trybie uproszczonym? Czy ponaglenia lub wezwania do zapłaty skierowanie via e-mail wywołują jakiś skutek prawny? Czy pisemne przedsądowe wezwanie do zapłaty może zostać skierowane jako standartowy list polecony, czy też musi być wysłany za zwrotnym potwierdzeniem odbioru? Czy nieodebrane przez dłużnika wezwanie (zwrot do nadawcy) ma duże znaczenie w sprawie? Czy przedsądowe wezwanie do zapłaty może zostać powiększone o koszty, jakie w międzyczasie wierzyciel poniósł, typu nadanie korespondencji oraz opinia prawna w sprawie roszczeń cywilnych?"

Odpowiedź prawnika: Przedsądowe dochodzenie należności

Przesłanką prowadzenia postępowania w trybie uproszczonym nie jest faktura (podpisana czy nie podpisana), lecz istnienie roszczenia wynikającego z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych. Faktura - podpisana - mogłaby być podstawą wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Jeśli faktura nie jest podpisana, ale wierzyciel dysponuje umową, protokołem zdawczo-odbiorczym lub innym dokumentem potwierdzającym wykonanie umowy i potwierdzeniem doręczenia faktury - również może to być podstawą do wydania nakazu zapłaty.

W razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, nakaz może zostać wydany w postępowaniu upominawczym. Przy czym postępowania nakazowe, uproszczone i gospodarcza mogą się na siebie nakładać.

Ponaglenia do zapłaty w zasadzie nie wywiera jakichś określonych skutków prawnych poza tymi, że stanowią dowód, iż wzywał Pan dłużnika do zapłaty.

Jeśli sprawa dotyczy przedsiębiorców i umowy związanej z ich działalnością, zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach gospodarczych, należy dołączyć do pozwu odpis wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu przesyłką poleconą oraz odpisy pism świadczących o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań. Może to być więc wezwanie za potwierdzeniem odbioru (zwrotka) lub polecony tylko z potwierdzeniem nadania.

Jeśli wezwanie zostało skierowane pod prawidłowy adres zamieszkania dłużnika, to po dwukrotnym awizowaniu przesyłki, uznaje się ją za doręczoną. Proszę przy tym zauważyć, że zwrot do nadawcy może nastąpić też z innych przyczyn, np. gdy adresat się wyprowadził. Wtedy przesyłka nie będzie skutecznie doręczona.

Co do kosztów, to dyskusyjne jest zaliczenie do kosztów sądowych kosztów sporządzenia opinii prawnej; musiałby Pan wykazywać, że było to faktycznie niezbędne w celu dochodzenia roszczenia, co może być trudne w przypadku prostej sprawy o zapłatę. Można ewentualnie zaliczyć do kosztów sądowych koszt wysłania przedsądowego wezwania do zapłaty.

Może Pan oczywiście ująć w wezwaniu koszty takie jak opinia prawna czy koszty ponagleń; o zasadności tych żądań, w ramach rozstrzygnięcia o kosztach, będzie decydował sąd.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika