e-prawnik.pl Porady prawne

Pozwany mający siedzibę w Rosji

Pytanie:

Wierzycielem jest firma w B. w Polsce, dłużnikiem jest firma w Rosji (której właścicielem jest skarb państwa Rosji). Roszczenie wynika z przekazania zaliczki na towar, którego dłużnik nie dostarczył a w ostatnim piśmie zobowiązał sie do zwrotu pieniędzy. Czy sądem właściwym dla pozwu o zapłatę może być (do wyboru przez wierzyciela) zarówno Sąd w B. jak i w Rosji? W umowie nie zastrzeżono właściwości terytorialnej sądu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pozwany mający siedzibę w Rosji

13.11.2006

W opisywanej sprawie należy zastanowić się nad dwoma kwestiami - nad właściwością prawa oraz nad właściwością sądu. Kwestie te regulowane są przede wszystkim postanowieniami międzynarodowej umowy.

Zgodnie z art. 36 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych sporządzonej w Warszawie dnia 16 września 1996 r. - zobowiązania ze stosunków umownych podlegają prawu tego państwa, które zostanie wybrane przez strony. Jeżeli strony nie dokonały wyboru prawa, stosuje się prawo tej Umawiającej się Strony, na której terytorium ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub gdzie została utworzona strona, która spełnia świadczenie mające podstawowe znaczenie z uwagi na treść zobowiązania.

W sprawach wymienionych powyżej właściwy jest sąd tej Umawiającej się Strony, na której terytorium ma miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwany. Właściwy jest również sąd tej Umawiającej się Strony, na której terytorium ma miejsce zamieszkania lub siedzibę powód, jeżeli na tym terytorium znajduje się przedmiot sporu albo majątek pozwanego. Właściwość tę strony stosunku zobowiązaniowego mogą zmienić w drodze umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ