Pozwany mający siedzibę w Rosji

Pytanie:

Wierzycielem jest firma w B. w Polsce, dłużnikiem jest firma w Rosji (której właścicielem jest skarb państwa Rosji). Roszczenie wynika z przekazania zaliczki na towar, którego dłużnik nie dostarczył a w ostatnim piśmie zobowiązał sie do zwrotu pieniędzy. Czy sądem właściwym dla pozwu o zapłatę może być (do wyboru przez wierzyciela) zarówno Sąd w B. jak i w Rosji? W umowie nie zastrzeżono właściwości terytorialnej sądu.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W opisywanej sprawie należy zastanowić się nad dwoma kwestiami – nad właściwością prawa oraz nad właściwością sądu. Kwestie te regulowane są przede wszystkim postanowieniami międzynarodowej umowy.

Zgodnie z art. 36 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych sporządzonej w Warszawie dnia 16 września 1996 r. - zobowiązania ze stosunków umownych podlegają prawu tego państwa, które zostanie wybrane przez strony. Jeżeli strony nie dokonały wyboru prawa, stosuje się prawo tej Umawiającej się Strony, na której terytorium ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub gdzie została utworzona strona, która spełnia świadczenie mające podstawowe znaczenie z uwagi na treść zobowiązania.

W sprawach wymienionych powyżej właściwy jest sąd tej Umawiającej się Strony, na której terytorium ma miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwany. Właściwy jest również sąd tej Umawiającej się Strony, na której terytorium ma miejsce zamieszkania lub siedzibę powód, jeżeli na tym terytorium znajduje się przedmiot sporu albo majątek pozwanego. Właściwość tę strony stosunku zobowiązaniowego mogą zmienić w drodze umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 7.4.2019

  SN o kredytach frankowych

  Wyrokiem z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, Sąd Najwyższy orzekł o uchyleniu zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego (sygn. akt III CSK 159/17).

 • 30.7.2014

  Jak założyć stowarzyszenie? - koszty i formalności

  Prawo definiuje stowarzyszenie jako dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. Dobrowolność polega na swobodzie tworzenia stowarzyszeń, swobodzie przystąpienia do już istniejącego (...)

 • 3.2.2014

  Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Istotną kwestią jest miejsce płacenia podatków. Unikanie systemów podatkowych, w których stawki podatkowe zniechęcają do prowadzenia działalności zarobkowej jest zjawiskiem powszechnym . Niniejsza (...)

 • 22.12.2009

  Wyrok zaoczny - Kiedy wydawany jest wyrok zaoczny? Jak się od niego odwołać?

  Wyrok zaoczny przeważnie jest wyrokiem uwzględniającym powództwo, może jednak być także wyrokiem je oddalającym. Zaoczny charakter wyroku zależy od braku udziału pozwanego w postępowaniu. (...)

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)