Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

Szybkie i bezkompromisowe wniesienie powództwa do sądu nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Brak wcześniejszej rozmowy z dłużnikiem może doprowadzić nie tylko do pogorszenia lub całkowitego zerwania wzajemnych relacji – tak przecież istotnych i pożądanych, w szczególności w obrocie gospodarczym – ale także może skutkować negatywnymi konsekwencjami we wszczętym właśnie procesie.


Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego od 1 stycznia 2016 r.

Nacisk na dążenie do polubownego rozwiązywania sporów kładzie również ustawodawca, nowelizując od dnia 1 stycznia 2016 r. m.in. przepisy w zakresie mediacji, w tym dając możliwość skierowania stron do mediacji na każdym etapie postępowania, a także art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego. Wskazany przepis wskazuje, co musi powód zamieścić w treści pozwu. I tak, od 2016 roku pozew powinien zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Brak tego elementu stanowi brak formalny pozwu. W tym przypadku sąd będzie wzywał powoda do jego uzupełnienia pod rygorem zwrotu pozwu, co niewątpliwie przedłuży nam całe postępowanie o kilka tygodni.

Polubowne zakończenie sporu

Nie ma dwóch takich samych spraw, zatem nie w każdym przypadku musimy zawsze dążyć na siłę do kontaktu z naszym dłużnikiem, w szczególności jeżeli kontakt z nim z różnych powodów mija się z celem.

Jednakże i tutaj należy pamiętać o tym, że w treści pozwu, będziemy musieli nasze działanie uzasadnić.

Poza tym każdy wnoszący powództwo powinien mieć na uwadze także regulację art. 101 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nim pozwany, pomimo przegrania sprawy, będzie mógł domagać się zwrotu kosztów procesu od powoda, w tym kosztów zastępstwa procesowego przez profesjonalnego pełnomocnika, w sytuacji, gdy pozwany nie dał mu powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu.

Zatem, przed złożeniem pozwu do sądu, warto podjąć choćby minimalną próbę pozasądowego zakończenia sporu. Może to być przykładowo wysłanie do dłużnika propozycji rozłożenia jego zobowiązania na raty.

Co istotne, akceptacja takiej propozycji przez niego będzie powodowała przerwanie biegu terminu przedawnienia naszego roszczenia. 

 


Michał Pichór

Radca prawny

Radca prawny, prawnik biznesu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją pracę magisterską napisał w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem windykacji należności oraz prawa umów.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika