Ograniczenie roszczenia w post. uproszczonym

Pytanie:

"O ile mi wiadomo, sąd grodzki rozpatruje pozwy o zapłatę w postępowaniu uproszczonym, gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa od 10 tys. zł. Ja szykuję do sądu dwie sprawy, jedna w sprawie niespłaconej pożyczki w kwocie 27 tys. zł. a druga to niezwrócona zaliczka w kwocie 50 tys. zł. W obu przypadkach mam zamiar ograniczyć wartość roszczenia do kwot ok. 9 tys. zł, a później ewentualnie w osobnych pozwach dochodzić reszty. Czy tak ograniczone roszczenia będzie mógł rozpatrzyć w postępowaniu uproszczonym sąd grodzki a ja niezależnie od tego, czy będą to postępowania nakazowe czy upominawcze, zapłacę tylko 300 zł. opłaty sądowej?"

Odpowiedź prawnika: Ograniczenie roszczenia w post. uproszczonym

Zgodnie z tym co Pan napisał, sąd rozpoznaje w postępowaniu uproszczonym m.in. sprawy o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dziesięciu tysięcy złotych (art. 505[1] pkt 1 k.p.c.). Ustawodawca przewidział jednakże w art. 505[3] par. 3 k.p.c. zawężenie stosowania wskazanej zasady. I tak jeżeli powód dochodzi części roszczenia, sprawa podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym tylko wtedy, gdy postępowanie to byłoby właściwe dla całego roszczenia wynikającego z faktów przytoczonych przez powoda. W przeciwnym wypadku sprawa rozpoznawana jest z pominięciem przepisów o postępowaniu uproszczonym. Z tego też względu, w przedstawionych przez Pana wypadkach (wartość całego świadczenia przekracza 10 tys. zł), sąd rozpoznawałby sprawy z pominięciem przepisów o postępowaniu uproszczonym.

Z uwagi na powyższe należy uiścić stosunkową opłatę sądową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu (art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Należy przy tym pamiętać, iż całą opłatę uiszcza się również w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym. Niemniej sąd zwraca z urzędu powodowi 3/4 opłaty od pozwu po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty (art. 79 ust. 2 lit. c ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Natomiast czwartą część opłaty pobiera się od pozwu w postępowaniu nakazowym (art. 19 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika