Pozew o zapłatę z tytułu roszczenia regresowego współdłużników solidarnych

Pozew o zapłatę z tytułu roszczenia regresowego współdłużników solidarnych

Co do zasady, jeżeli kilka osób zaciągnęło zobowiązanie dotyczące ich wspólnego mienia, są one zobowiązane solidarnie za jego spełnienie. W takiej sytuacji, jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił całe świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści stosunku nie wynika nic innego, dłużnik który spełnił świadczenie może żądać od pozostałych współdłużników zwrotu w częściach równych

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Pozew o zapłatę z tytułu roszczenia regresowego współdłużników solidarnych - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika