Przedawnienie roszczeń w spółce cywilnej

Pytanie:

Przed ośmiu laty założyłem ze wspólnikiem spółkę cywilną. W wyniku nieuczciwych zamiarów i poczynań wspólnika spółka uległa rozwiązaniu. Ja sam uregulowałem należności z tytułu niezapłaconego czynszu za wynajmowane pomieszczenia biurowe i gospodarcze. Mam na to stosowną dokumentację. Z powodów głównie rodzinnych, ale także finansowych nie mogłem "podjąć walki" o odzyskanie od wspólnika części poniesionych przeze mnie kosztów spłaty tego czynszu (ok. 4000zł). Pytanie - czy dziś, osiem lat po tych faktach mogę dochodzić od wspólnika zwrotu części kosztów (odszkodowania) czy też sprawa uległa przedawnieniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

  Strony umowy spółki cywilne (wspólnicy) są solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania związane ze spółką (dłużnicy solidarni). Oznacza to, że wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia od wszystkich dłużników solidarnych, niektórych z nich lub tylko od jednego i zależy to od jego wyboru. Jeżeli dłużnik solidarny sam spełni świadczenie ma roszczenie do współdłużnika o zwrot odpowiedniej kwoty. Istnienie tego roszczenia zależy od stosunku prawnego łączącego dłużników. Roszczenie regresowe będzie wyłączone, w razie gdyby umowa spółki przewidywała zwolnienie wspólnika od udziału w stratach. Jeśli umowa spółki nie określa w jakim ułamku dłużnicy są odpowiedzialni, to dłużnik, który spełnił świadczenie może żądać zwrotu połowy zapłaconej kwoty. Podstawą roszczenia regresowego nie jest sam fakt uregulowania długu przez jednego dłużnika, ale stosunek łączący solidarnie odpowiedzialnych. W tym wypadku wspólników łączyła umowa spółki cywilnej. W związku z tym należy przyjąć, że roszczenie regresowe jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oznacza to, iż obowiązuje krótszy – trzyletni- okres przedawnienia.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY