Spółka cywilna

Wyjście wspólnika z spółki z o.o.

Wyjście wspólnika z spółki z o.o.

Mam problem z moim wspólnikiem. Chciałem wyjść ze spółki z z o.o., jednakże nie chce mi on odsprzedać udziałów.

Zmiana umowy spółki cywilnej

Zmiana umowy spółki cywilnej

Nasza firma istnieje na rynku od wielu lat. W tym czasie wprowadzono do umowy wiele aneksów, przez co stała się ona zawiła i długa. Zamierzamy ujednolicić teraz umowę poprzez jej zmianę. Czy w (...)

Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?

Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?

Witam, od pięciu lat prowadzę sklep z moim wspólnikiem. Niedawno dostałam od niego informację że zamierza On odejść ze spółki. Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?

Uchwały wspólników w spółce cywilnej

Uchwały wspólników w spółce cywilnej

Jestem wspólnikiem spółki cywilnej, w której jest trzech wspólników. Czy ważne decyzje będą podejmowane wspólnie czy każdy ze wspólników ma równy głos?

Spółka cywilna a status przedsiębiorcy

Spółka cywilna a status przedsiębiorcy

Czy spółka cywilna posiada status przedsiębiorcy na gruncie polskiego prawa cywilnego?

Wspólne zarejestrowanie działalności gospodarczej przez wspólników spółki cywilnej

Wspólne zarejestrowanie działalności gospodarczej przez wspólników spółki cywilnej

Czy wspólnicy spółki cywilnej mogą wspólnie zarejestrować działalność gospodarczą?

Rozwiązanie istniejącej spółki cywilnej

Rozwiązanie istniejącej spółki cywilnej

W jaki sposób rozwiązać istniejącą spółkę cywilną?

Sprzeciw wspólnika co do rozwiązania spółki cywilnej

Sprzeciw wspólnika co do rozwiązania spółki cywilnej

Witam. Chcę rozwiązać spółkę cywilną, której jestem wspólnikiem. Niestety jeden ze wspólników się temu sprzeciwia. Co mam zrobić?

Dług spólki cywilnej

Dług spólki cywilnej

Tytuł wykonawczy wyroku stwierdzającego dług spółki cywilnej wystawiony jest na mnie, zamierzam zmusić byłą wspólniczkę do spłacania długu wraz ze mną, rozumiem, że muszę wezwać ją listem (...)

Przekształcenie s.c. w S.A.

Przekształcenie s.c. w S.A.

z mężem prowadzimy spółkę cywilną, sklep ogrodniczy na naszym terenie ok 2,5 h. W związku z dużym zainteresowaniem postanowiliśmy przekształcić spółkę w Spółkę akcyjną i zadebiutować (...)

Licencja udzielona przedsiębiorcy będącemu wspólnikiem spółki cywilnej

Licencja udzielona przedsiębiorcy będącemu wspólnikiem spółki cywilnej

Czy licencja udzielona przedsiębiorcy będącemu jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej, spełniającemu warunki ustawowe do otrzymania licencji na wykonywanie transportu drogowego, uprawnia wszystkich (...)

Konsekwencje rozwiązania spółki cywilnej

Konsekwencje rozwiązania spółki cywilnej

Jakie są konsekwencje rozwiązania spółki cywilnej?

Charakter prawny majątku spółki cywilnej

Charakter prawny majątku spółki cywilnej

Jaki jest charakter prawny majątku spółki cywilnej?

Spółka cywilna a prawa autorskie

Spółka cywilna a prawa autorskie

Czy spółka cywilna może być podmiotem majątkowych praw autorskich, czy można je przenieść na taką spółkę?

Ochrona dóbr osobistych w toku postępowania

Ochrona dóbr osobistych w toku postępowania

Zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Pojęcie (...)

Cel zakładania spółek cywilnych

Cel zakładania spółek cywilnych

W jakim celu zakładane są spółki cywilne?

Cel gospodarczy, dla którego wspólnicy decydują się na zawarcie spółki cywilnej

Cel gospodarczy, dla którego wspólnicy decydują się na zawarcie spółki cywilnej

Jak należy rozumieć cel gospodarczy, dla którego wspólnicy decydują się na zawarcie spółki cywilnej?

Zmiana wspólnika spółki cywilnej

Zmiana wspólnika spółki cywilnej

W istniejącej spółce cywilnej której wspólnikami byli małżonkowie posiadający rozdzielność majątkową z udziałami po 50% ,wystąpiła żona wspólnika i tego samego dnia wstąpiła w spółkę (...)

Spółka cywilna a działalność wspólników

Spółka cywilna a działalność wspólników

Dwie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (odpowiedni \"A\" i \"B\") zawiązują spółkę cywilną \"C\". Czy dwaj wspólnicy w spółce cywilnej \"C\" mogą prowadzić działalność (...)

umowa, spółka, cywilna, ustna, ważna

umowa, spółka, cywilna, ustna, ważna

Czy umowa spółki cywilnej zawarta w formie ustnej jest ważna?

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej

Kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej?

Wyłączenie odpowiedzialności wspólnika spółki cywilnej

Wyłączenie odpowiedzialności wspólnika spółki cywilnej

Czy wspólnik spółki cywilnej może wyłączyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania wobec osób trzecich?

Podmiotowość prawna spółki cywilnej

Podmiotowość prawna spółki cywilnej

Czy spółka cywilna posiada podmiotowość prawną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego?

Spółka cicha - jawność wspólnika cichego

Spółka cicha - jawność wspólnika cichego

Spółka z o.o. chciałaby zawiązać z jednym z udziałowców (który jest także jej prezesem) spółkę cichą. Czy przez to wspólnik cichy nie staje tak naprawdę wspólnikiem jawnym? Czy w doktrynie (...)

Odpowiedzialność za zobowiązania wspólnika spółki cywilnej zaciągnięte przed zawarciem spółki

Odpowiedzialność za zobowiązania wspólnika spółki cywilnej zaciągnięte przed zawarciem spółki

Czy wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania wspólnika zaciągnięte przed zawarciem spółki?

Likwidacja spółki cywilnej a obowiązki informacyjne

Likwidacja spółki cywilnej a obowiązki informacyjne

Jakie osoby i jakie organy należy poinformować o rozwiązaniu spółki cywilnej?

Etapy likwidacji spółki cywilnej

Etapy likwidacji spółki cywilnej

W jakich etapach przebiega likwidacja spółki cywilnej?

Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej

Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej

Kiedy możliwe jest wypowiedzenie udziału w spółce, mimo że została zawarta na czas określony?

Identyfikacja spółki cywilnej w stosunkach prawnych

Identyfikacja spółki cywilnej w stosunkach prawnych

Jak wygląda identyfikacja spółki cywilnej w stosunkach prawnych?

Spółka cywilna a osobowość prawna

Spółka cywilna a osobowość prawna

Czy spółka cywilna posiada osobowość prawną?

Spółka cywilna - stosunek obligacyjny

Spółka cywilna - stosunek obligacyjny

Czy spółka cywilna jest stosunkiem obligacyjnym?

Instytucja spółki cywilnej, o której mowa w ustawie Kodeks cywilny

Instytucja spółki cywilnej, o której mowa w ustawie Kodeks cywilny

Na czym polega instytucja spółki cywilnej, o której mowa w ustawie Kodeks cywilny?

Zmiana podmiotowa w spółce cywilnej a umowa najmu zawarta na gruncie prawa zamówień publicznych

Zmiana podmiotowa w spółce cywilnej a umowa najmu zawarta na gruncie prawa zamówień publicznych

Czy wystąpienie ze spółki cywilnej jednego ze wspólników wywiera wpływ na umowę najmu zawartą na gruncie prawa zamówień publicznych?

Zmiana podmiotowa w spółce cywilnej

Zmiana podmiotowa w spółce cywilnej

W jaki sposób doprowadzić do zmiany wspólnika w spółce cywilnej dwuosobowej?

Spółka cywilna z jednym wspólnikiem

Spółka cywilna z jednym wspólnikiem

Czy możliwe jest zaistnienie jednoosobowej spółki cywilnej?

Sposób zawarcia umowy spółki cywilnej

Sposób zawarcia umowy spółki cywilnej

W jaki sposób powinna być zawarta umowa spółki cywilnej?

Losy wspólnego majatku wspólników spółki cywilnej

Losy wspólnego majatku wspólników spółki cywilnej

Co dzieje się ze wspólnym majątku wspólników, po rozwiązaniu spółki cywilnej?

Charakter prawny spółki cywilnej

Charakter prawny spółki cywilnej

Jaki jest charakter prawny spółki cywilnej, czy przysługuje jej osobowość prawna?

Zdolność upadłościowa spółki cywilnej

Zdolność upadłościowa spółki cywilnej

Czy spółki cywilna posiada zdolność upadłościową?

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki cywilnej

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki cywilnej

Jak wygląda odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki cywilnej, którą oni tworzą?

Samodzielne prowadzenie spraw spółki cywilnej przez jednego ze wspólników

Samodzielne prowadzenie spraw spółki cywilnej przez jednego ze wspólników

Czy jeden ze wspólników spółki cywilnej może samodzielnie prowadzić sprawy całej spółki?

Sposób reprezentacji spółki cywilnej w stosunkach zewnętrznych

Sposób reprezentacji spółki cywilnej w stosunkach zewnętrznych

Jak wygląda sposób reprezentacji spółki cywilnej w stosunkach zewnętrznych?

Konsekwencje podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej

Konsekwencje podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej

Jakie są konsekwencje podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej?

Podział majątku spółki cywilnej po jej rozwiązaniu

Podział majątku spółki cywilnej po jej rozwiązaniu

W jaki sposób wspólnicy powinni podzielić majątek spółki cywilnej po jej rozwiązaniu?

Należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Czy należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą obciążać spółkę cywilną?

Cedowanie zezwolenia na spółkę cywilną

Cedowanie zezwolenia na spółkę cywilną

Czy ja jako wspólnik spółki cywilnej, mogę cedować przyznane mi zezwolenie, na spółkę cywilną?

Stosunek prawny jakim jest spółka cywilna

Stosunek prawny jakim jest spółka cywilna

Na czym polega stosunek prawny jakim jest spółka cywilna?

Rozwiązanie spółki cywilnej

Rozwiązanie spółki cywilnej

W jakim trybie następuje rozwiązanie spółki cywilnej?

Forma zawarcia umowy spółki cywilnej

Forma zawarcia umowy spółki cywilnej

W jakiej formie powinna zostać zawarta umowa spółki cywilnej?

Spółka cywilna - forma przy wnoszeniu wkładu z nieruchomością

Spółka cywilna - forma przy wnoszeniu wkładu z nieruchomością

Chcielibyśmy założyć spółkę cywilną wraz z mężem. We wnoszonych wkładach znajduje się nieruchomość. Czy taką umowę trzeba będzie sporządzić w formie aktu notarialnego?

1

2

3

4

5

...

8

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne