Prawo spółek: Spółka cywilna - Porady prawne

Pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej

Prowadzimy z drugim wspólnikiem spółkę cywilną. Chciałbym udzielić innej osobie lub też drugiemu wspólnikowi pełnomocnictwa do prowadzenia spraw spółki w moim imieniu na określony czas z powodu (...)

Spłata kredytu przez jednego ze wspólników

Mam kredyt samochodowy na spółkę cywilną. Bank nie zgadza się na przepisanie kredytu, ciąży on na wszystkich wspólnikach. W momencie spłaty kredytu przez jednego wspólnika drugi zrzeka się praw (...)

Wyjście wspólnika z spółki z o.o.

Mam problem z moim wspólnikiem. Chciałem wyjść ze spółki z z o.o., jednakże nie chce mi on odsprzedać udziałów.

Zmiana umowy spółki cywilnej

Nasza firma istnieje na rynku od wielu lat. W tym czasie wprowadzono do umowy wiele aneksów, przez co stała się ona zawiła i długa. Zamierzamy ujednolicić teraz umowę poprzez jej zmianę. Czy w (...)

Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?

Witam, od pięciu lat prowadzę sklep z moim wspólnikiem. Niedawno dostałam od niego informację że zamierza On odejść ze spółki. Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?

Uchwały wspólników w spółce cywilnej

Jestem wspólnikiem spółki cywilnej, w której jest trzech wspólników. Czy ważne decyzje będą podejmowane wspólnie czy każdy ze wspólników ma równy głos?

Spółka cywilna a status przedsiębiorcy

Czy spółka cywilna posiada status przedsiębiorcy na gruncie polskiego prawa cywilnego?

Cel gospodarczy, dla którego wspólnicy decydują się na zawarcie spółki cywilnej

Jak należy rozumieć cel gospodarczy, dla którego wspólnicy decydują się na zawarcie spółki cywilnej?

umowa, spółka, cywilna, ustna, ważna

Czy umowa spółki cywilnej zawarta w formie ustnej jest ważna?

Podmiotowość prawna spółki cywilnej

Czy spółka cywilna posiada podmiotowość prawną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego?

Likwidacja spółki cywilnej a obowiązki informacyjne

Jakie osoby i jakie organy należy poinformować o rozwiązaniu spółki cywilnej?

Etapy likwidacji spółki cywilnej

W jakich etapach przebiega likwidacja spółki cywilnej?

Spółka cywilna - stosunek obligacyjny

Czy spółka cywilna jest stosunkiem obligacyjnym?

Zmiana podmiotowa w spółce cywilnej a umowa najmu zawarta na gruncie prawa zamówień publicznych

Czy wystąpienie ze spółki cywilnej jednego ze wspólników wywiera wpływ na umowę najmu zawartą na gruncie prawa zamówień publicznych?

Charakter prawny spółki cywilnej

Jaki jest charakter prawny spółki cywilnej, czy przysługuje jej osobowość prawna?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika