Udziały w majątku spółki cywilnej

Pytanie:

"Według obowiązujących przepisów majątek spółki cywilnej stanowi tzw. współwłasność łączną, co oznacza, iż dopóki istnieje stosunek spółki - dopóty istnieje i współwłasność, a więc brak jest oznaczenia udziałów w rzeczy wspólnej. Jak należy zatem rozumieć możliwość, że od woli wspólników zależy np. ustalenie proporcji udziałów (art. 867 kc)? Czy zatem zgodne z prawem jest określenie w umowie spółki cywilnej, posiadającej czterech wspólników, proporcji udziałów: 17,17,33,33%? Spółka cywilna posiada wspólny majątek: budynek z parcelą o wartości ok. 500.000 PLN. Czy udział w tej nieruchomości wszystkich wspólników jest równy, czy tak jak zapisano w umowie spółki cywilnej: 17,17,33,33%? "

Odpowiedź prawnika: Udziały w majątku spółki cywilnej

Powołany w pytaniu art. 867 kodeksu cywilnego nie dotyczy udziałów wspólników we współwłasności majątku spółki cywilnej, lecz stopnia udziału wspólników w zyskach oraz stratach wynikających z działalności spółki. Przypomnijmy, iż przepis ten stanowi, że każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach. Ustalony w umowie stosunek udziału wspólnika w zyskach odnosi się w razie wątpliwości także do udziału w stratach. W umowie spółki cywilnej dopuszczalny byłby zapis, że udział w zyskach i stratach poszczególnych wspólników przedstawiał się tak, jak to opisano w pytaniu. Nie wywiera jednak żadnych skutków prawnych zapis, iż wspólnicy mają udziały w majątku spółki - jak zdaje się wynikać z treści pytania - wynszący odpowiednio 17, 17, 33 i 33 %. Zapis taki kłóciłby się bowiem z istotą współwłasności łącznej majątku wniesionego do spółki cywilnej.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika