Czy członek zarządu odpowiada za długi spółki z o.o.?

"Znajomy poprosił mnie, abym został członkiem zarządu prowadzonej przez niego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy jako członek zarządu będę odpowiadał za długi spółki?"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), jest popularną formą prowadzenia działalności. Podstawową zaletą tej spółki jest ograniczona odpowiedzialność jej wspólników. Oznacza to, że wspólnik wnosząc do spółki wkład np. 10 000 zł ryzykuje jedynie, że go straci, ale nie musi obawiać się, że ewentualni wierzyciele spółki, będą mieć możliwość dochodzenia swych roszczeń z jego prywatnego majątku.

Inaczej, niestety, wygląda już odpowiedzialność członka zarządu spółki. Jest ona dużo szersza niż odpowiedzialność wspólnika, ponieważ ewentualny wierzyciel ma prawo dochodzić swoich roszczeń względem spółki z majątku prywatnego członków zarządu. Podstawą prawną do tego jest art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie którego członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za długi spółki, jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się być bezskuteczna.

W praktyce oznacza to, że wierzyciel spółki w pierwszej kolejności składa pozew przeciwko spółce i jeżeli sprawę wygra, prowadzi egzekucję przeciwko spółce. Dopiero, kiedy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, tj. kiedy spółka nie ma majątku, z którego wierzyciel może odzyskać swoje należności, wierzyciel może pozwać członka zarządu.

Czy członek zarządu może się bronić?

Oczywiście prawo przewiduje możliwość obrony członka zarządu w takiej sytuacji. Może on uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania, udowadniając, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody. Ponadto osoby te nie ponoszą odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie, gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji.

W praktyce w takich przypadkach sąd rozstrzyga po zapoznaniu się z opinią biegłego do spraw rachunkowości, który bada, czy zaszła którakolwiek z powyżej wskazanych okoliczności. Wyroki sądów w sprawach przeciwko członkom zarządu są, niestety, coraz częściej korzystne dla wierzycieli.

Z powyższego wynika, że jeśli zostanie Pan członkiem zarządu, może Pan zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Dlatego, zanim podejmie Pan decyzję, proszę przeanalizować sytuacje finansową spółki oraz jej plany biznesowe. Jeżeli spółka zaciąga lub planuje zaciągnąć duże i ryzykowne zobowiązania, nie mając zabezpieczonych środków na ich spłatę, to należy obawiać się, że staną się one źródłem Pana osobistej odpowiedzialności wobec wierzycieli.


Renata Szczepanowska

Radca Prawny

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika