e-prawnik.pl Porady prawne

Spółka z o.o.

109 Artykułów


9 Informacji


1260 Pytań i odpowiedzi


100 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Odpowiedzialność prezesa zarządu

  "Pan X i pan Y są udziałowcami spółki z o. o. Pan X jednocześnie jest jedynym członkiem zarządu spółki. Funkcję tę pełni od 12 dni. Spółka spełnia wszelkie przesłanki do ogłoszenia upadłości. Pan X będzie odpowiadał (...)"

  Odpowiedzialność prezesa zarządu
 • Zakaz konkurencji a umowa cywilno-prawna

  "Czy istnieje konieczność podpisania umowy o zakazie konkurencji, bądź zawarcia takiego paragrafu o zakazie konkurencji, w umowie cywilno prawnej o współpracę pomiędzy spółką z o.o. i osobą fizyczną prowadzącą działalność (...)"

  Zakaz konkurencji a umowa cywilno-prawna
 • Co powinno zawierać sprawozdanie zarządu z działaności spółki

  "Krajowy Rejestr Sądowy odrzucił sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową) za ubiegły rok z adnotacją, że brakuje sprawozdania zarządu z działalności spółki. Co powinno zawierać takie sprawozdanie? (...)"

  Co powinno zawierać sprawozdanie zarządu z działaności spółki
 • Forma oświadczenia o objęciu udziałów

  "Czy art. 257 paragraf 3, należy interpretować tak, że jeżeli podwyższenie kapitału następuje na podstawie postanowień umowy spółki, to do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale wystarczy pisemne oświadczenie wspólników, (...)"

  Forma oświadczenia o objęciu udziałów
 • Informacje na temat spółki z o.o.

  "Czy mógłbym Państwa prosić o przygotowanie dla mnie informacji dotyczących odpowiedzialności, oraz jakie korzyści przynosi półka z o.o. ? "

  Informacje na temat spółki z o.o.
 • Czy można sprzedać spółkę z o.o. która jest w likwidacji ?

  "Bardzo bym prosił o odpowiedź, czy jeżeli spółka z o.o. która jest w trakcie likwidacji może zostać sprzedana? "

  Czy można sprzedać spółkę z o.o. która jest w likwidacji ?