Koszt zmiany umowy spółki z o.o. u notariusza

Pytanie:

"Ile kosztuje zmiana istniejącej umowy spółki z o.o. u notariusza? Zmieniane będą: - wykreślenie udziałowców, - zmiana reprezentacji z dwuosobowej na jednoosobową, - adres siedziby, - dopisanie nowych dzialalności PKD. Kapitał spółki to 90 000 pln"

Odpowiedź prawnika: Koszt zmiany umowy spółki z o.o. u notariusza

Maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne, zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Za wartość przedmiotu czynności notarialnej przyjmuje się wartość podaną przez stronę (strony) czynności.

Maksymalna stawka wynosi od wartości:

  1. do 3 000 zł - 100 zł;
  2. powyżej 3 000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3 000 zł;
  3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
  4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
  5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1 010 zł + 0,5 % od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
  6. powyżej 1 000 000 zł - 5 710 zł + 0,25 % od nadwyżki ponad 1 000 000 zł, nie więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosowanego poczynając od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku.

Kapitał zakładowy będzie decydował o opłacie notarialnej. Notariusz może udzielić bonifikaty.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Daro55 2021-02-13 11:49:56

    Notarialną obsługą naszej firmy zajmuje się notariusz Cejrowska z Tczewa. Obsługa na najwyższym poziomie. Wszystko zawsze na czas i porządnie załatwione.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika