Prawo spółek: Spółka z o.o. - Porady prawne

Odpowiedzialność prezesa zarządu

Pan X i pan Y są udziałowcami spółki z o. o. Pan X jednocześnie jest jedynym członkiem zarządu spółki. Funkcję tę pełni od 12 dni. Spółka spełnia wszelkie przesłanki do (...)

Zakaz konkurencji a umowa cywilno-prawna

Czy istnieje konieczność podpisania umowy o zakazie konkurencji, bądź zawarcia takiego paragrafu o zakazie konkurencji, w umowie cywilno prawnej o współpracę pomiędzy spółką z o.o. (...)

Co powinno zawierać sprawozdanie zarządu z działaności spółki

Krajowy Rejestr Sądowy odrzucił sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową) za ubiegły rok z adnotacją, że brakuje sprawozdania zarządu z działalności (...)

Forma oświadczenia o objęciu udziałów

Czy art. 257 paragraf 3, należy interpretować tak, że jeżeli podwyższenie kapitału następuje na podstawie postanowień umowy spółki, to do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale (...)

Informacje na temat spółki z o.o.

Czy mógłbym Państwa prosić o przygotowanie dla mnie informacji dotyczących odpowiedzialności, oraz jakie korzyści przynosi półka z o.o. ?

Czy można sprzedać spółkę z o.o. która jest w likwidacji ?

Bardzo bym prosił o odpowiedź, czy jeżeli spółka z o.o. która jest w trakcie likwidacji może zostać sprzedana?

Sprzedaż spółki z o.o z zadłużeniem.

Witam serdecznie, potrzebuję wyjaśnienia jak wygląda sprawa sprzedaży spółki z o.o która posiada zadłużenia. Rzecz jasna osoba która chce nabyć spółkę wie o wszystkich jej zadłużeniach. (...)

Kwestie związane z utworzeniem spółki z o.o

Od paru lat prowadzę działalność gospodarczą która naprawdę dobrze prosperuję. Chciałbym poszerzyć zakres moich usług, dlatego postanowiłem że w raz z moimi znajomymi utworzymy spółkę z (...)

Termin na zgłoszenie upadłości w KRS

Złożyłem pozew p-ko spółce zoo. Zapłaciłem opłatę od pozwu. Sąd wysłał odpis stronie, a potem dowiedziałem się, żę spółka jest w upadłości zanim złożyłem powództwo. Sąd więc odrzucił (...)

Zmiana w spółce z o.o.

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zamierza dokonać zmiany zakresu działalności oraz miejsca siedziby. Czy dokonanie zmian należy sporządzić w formie aktu notarialnego?

Umowy pożyczki a zgoda wspólników

Spółka z o.o., którą reprezentuje dwóch wspólników, podpisała z jednym z nich umowy pożyczki w różnych okresach ( w przeciągu kilku miesięcy- 2 umowy na kwotę nie przekraczającą dwukrotność (...)

Czy prokurent powinien złożyć wniosek o upadłość?

Spółkę z o.o. reprezentuje samodzielnie jedyny członek zarządu, obcokrajowiec, przebywający co do zasady za granicą. Spółkę może też reprezentować prokurent, wpisany do KRS (samodzielnie). (...)

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki

W spółce z o.o. na dzień 28.06 zostało zwołane zwyczajne walne zgromadzenie wspólników, które powinno zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2012. Niemniej jednak wspólnicy chcą zdecydować (...)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jaki organ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest uprawniony do prowadzenia jej spraw?

Zgromadzenie wspólników

Często jest problem z odbyciem zgromadzenia wspólników zatwierdzającym bilans , gdyż wspólnicy mniejszościowi - często nie są zbytnio zainteresowani dotrzymaniem należnych terminów.Czy zgromadzenie (...)

Wszczęcie egzekucji mimo przedawnienia roszczenia

Przeciwko Spółce sp.z o.o. toczyło się postępowanie egzekucyjne z wniosku Banku, jako wierzyciela. Postanowieniem z dnia 25.01.2008r., doręczonym Bankowi w dniu 31.01.2008r., Komornik umorzył postępowanie (...)

Wpis zajęcia komorniczego do księgi udziałów

Jako prezes zarządu w sp. z o.o. zobowiązany jestem do prowadzenia księgi udziałów. Jeden ze wspólników posiada komornicze zajęcia udziałów lub pożytków z udziałów. Nie jest to natomiast (...)

Rejestracja spółki z o.o. 24h

w związku z faktem, że z początkiem następnego roku chcemy rozpocząć działalność jako sp. z o.o. - zarejestrowaliśmy poprzez stronę Min Spr spółkę (internetowo). Przy tej rejestracji zaznaczyłam (...)

Windykacja należności od spółki z o.o. ?

Witam serdecznie...firma nasza posiada należności w spółce z o.o. w dość znacznej kwocie...w chwili obecnej spółka ta nie posiada de facto własnego majątku, wysprzedała prawie w 100 % swój (...)

Zawiadomienie byłego członka zarzadu o zwyczajnym zgromadzeniu wspólników

W lipcu 2011 roku nastąpiła zmiana prezesa spółki. Po upłynięciu roku obrotowego zwoływane jest zwyczajne zgromadzenie wspólników. Czy były prezes musi być zawiadamiany o zwołaniu zwyczajnego (...)

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jakie elementy powinna zawierać umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Skład zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jak wygląda skład zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jakie są kompetencje członka zarządu do reprezentowania spółki?

Niewypłacalność spółki z o.o.

Czy w przypadku niewypłacalności spółki z o.o., członkowie zarządu mogą ponosić odpowiedzialność za takie zobowiązania?

Obligatoryjne powołanie organu nadzorczego w spółce z o.o.

Kiedy powołanie organu nadzorczego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest obligatoryjne?

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Czym charakteryzuje się umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Udzielenie absolutorium.

Mam pytanie co do udzielania absolutorium w Spółce z o.o.. Jakie jest w końcu głosowanie w sprawie udzielania absolutorium jawne - jest to sprawa osobowa- czy tajne (tzn art. 231 par. 4) czy głosowanie (...)

Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością a majątek wspólny małżonków

Czy w wyniku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej do spółki może wejść małżonek, który nie był wspólnikiem?

Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jaka może być minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Czym jest kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika