Spółka z o.o.

Odpowiedzialność prezesa zarządu

Odpowiedzialność prezesa zarządu

Pan X i pan Y są udziałowcami spółki z o. o. Pan X jednocześnie jest jedynym członkiem zarządu spółki. Funkcję tę pełni od 12 dni. Spółka spełnia wszelkie przesłanki do (...)

Zakaz konkurencji a umowa cywilno-prawna

Zakaz konkurencji a umowa cywilno-prawna

Czy istnieje konieczność podpisania umowy o zakazie konkurencji, bądź zawarcia takiego paragrafu o zakazie konkurencji, w umowie cywilno prawnej o współpracę pomiędzy spółką z o.o. (...)

Co powinno zawierać sprawozdanie zarządu z działaności spółki

Co powinno zawierać sprawozdanie zarządu z działaności spółki

Krajowy Rejestr Sądowy odrzucił sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową) za ubiegły rok z adnotacją, że brakuje sprawozdania zarządu z działalności (...)

Forma oświadczenia o objęciu udziałów

Forma oświadczenia o objęciu udziałów

Czy art. 257 paragraf 3, należy interpretować tak, że jeżeli podwyższenie kapitału następuje na podstawie postanowień umowy spółki, to do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale (...)

Informacje na temat spółki z o.o.

Informacje na temat spółki z o.o.

Czy mógłbym Państwa prosić o przygotowanie dla mnie informacji dotyczących odpowiedzialności, oraz jakie korzyści przynosi półka z o.o. ?

Czy można sprzedać spółkę z o.o. która jest w likwidacji ?

Czy można sprzedać spółkę z o.o. która jest w likwidacji ?

Bardzo bym prosił o odpowiedź, czy jeżeli spółka z o.o. która jest w trakcie likwidacji może zostać sprzedana?

Sprzedaż spółki z o.o z zadłużeniem.

Sprzedaż spółki z o.o z zadłużeniem.

Witam serdecznie, potrzebuję wyjaśnienia jak wygląda sprawa sprzedaży spółki z o.o która posiada zadłużenia. Rzecz jasna osoba która chce nabyć spółkę wie o wszystkich jej zadłużeniach. (...)

Kwestie związane z utworzeniem spółki z o.o

Kwestie związane z utworzeniem spółki z o.o

Od paru lat prowadzę działalność gospodarczą która naprawdę dobrze prosperuję. Chciałbym poszerzyć zakres moich usług, dlatego postanowiłem że w raz z moimi znajomymi utworzymy spółkę z (...)

Termin na zgłoszenie upadłości w KRS

Termin na zgłoszenie upadłości w KRS

Złożyłem pozew p-ko spółce zoo. Zapłaciłem opłatę od pozwu. Sąd wysłał odpis stronie, a potem dowiedziałem się, żę spółka jest w upadłości zanim złożyłem powództwo. Sąd więc odrzucił (...)

Zmiana w spółce z o.o.

Zmiana w spółce z o.o.

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zamierza dokonać zmiany zakresu działalności oraz miejsca siedziby. Czy dokonanie zmian należy sporządzić w formie aktu notarialnego?

Umowy pożyczki a zgoda wspólników

Umowy pożyczki a zgoda wspólników

Spółka z o.o., którą reprezentuje dwóch wspólników, podpisała z jednym z nich umowy pożyczki w różnych okresach ( w przeciągu kilku miesięcy- 2 umowy na kwotę nie przekraczającą dwukrotność (...)

Czy prokurent powinien złożyć wniosek o upadłość?

Czy prokurent powinien złożyć wniosek o upadłość?

Spółkę z o.o. reprezentuje samodzielnie jedyny członek zarządu, obcokrajowiec, przebywający co do zasady za granicą. Spółkę może też reprezentować prokurent, wpisany do KRS (samodzielnie). (...)

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki

W spółce z o.o. na dzień 28.06 zostało zwołane zwyczajne walne zgromadzenie wspólników, które powinno zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2012. Niemniej jednak wspólnicy chcą zdecydować (...)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jaki organ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest uprawniony do prowadzenia jej spraw?

Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie wspólników

Często jest problem z odbyciem zgromadzenia wspólników zatwierdzającym bilans , gdyż wspólnicy mniejszościowi - często nie są zbytnio zainteresowani dotrzymaniem należnych terminów.Czy zgromadzenie (...)

Wszczęcie egzekucji mimo przedawnienia roszczenia

Wszczęcie egzekucji mimo przedawnienia roszczenia

Przeciwko Spółce sp.z o.o. toczyło się postępowanie egzekucyjne z wniosku Banku, jako wierzyciela. Postanowieniem z dnia 25.01.2008r., doręczonym Bankowi w dniu 31.01.2008r., Komornik umorzył postępowanie (...)

Wpis zajęcia komorniczego do księgi udziałów

Wpis zajęcia komorniczego do księgi udziałów

Jako prezes zarządu w sp. z o.o. zobowiązany jestem do prowadzenia księgi udziałów. Jeden ze wspólników posiada komornicze zajęcia udziałów lub pożytków z udziałów. Nie jest to natomiast (...)

Rejestracja spółki z o.o. 24h

Rejestracja spółki z o.o. 24h

w związku z faktem, że z początkiem następnego roku chcemy rozpocząć działalność jako sp. z o.o. - zarejestrowaliśmy poprzez stronę Min Spr spółkę (internetowo). Przy tej rejestracji zaznaczyłam (...)

Windykacja należności od spółki z o.o. ?

Windykacja należności od spółki z o.o. ?

Witam serdecznie...firma nasza posiada należności w spółce z o.o. w dość znacznej kwocie...w chwili obecnej spółka ta nie posiada de facto własnego majątku, wysprzedała prawie w 100 % swój (...)

Zawiadomienie byłego członka zarzadu o zwyczajnym zgromadzeniu wspólników

Zawiadomienie byłego członka zarzadu o zwyczajnym zgromadzeniu wspólników

W lipcu 2011 roku nastąpiła zmiana prezesa spółki. Po upłynięciu roku obrotowego zwoływane jest zwyczajne zgromadzenie wspólników. Czy były prezes musi być zawiadamiany o zwołaniu zwyczajnego (...)

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jakie elementy powinna zawierać umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Skład zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Skład zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jak wygląda skład zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jakie są kompetencje członka zarządu do reprezentowania spółki?

Niewypłacalność spółki z o.o.

Niewypłacalność spółki z o.o.

Czy w przypadku niewypłacalności spółki z o.o., członkowie zarządu mogą ponosić odpowiedzialność za takie zobowiązania?

Obligatoryjne powołanie organu nadzorczego w spółce z o.o.

Obligatoryjne powołanie organu nadzorczego w spółce z o.o.

Kiedy powołanie organu nadzorczego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest obligatoryjne?

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Czym charakteryzuje się umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Udzielenie absolutorium.

Udzielenie absolutorium.

Mam pytanie co do udzielania absolutorium w Spółce z o.o.. Jakie jest w końcu głosowanie w sprawie udzielania absolutorium jawne - jest to sprawa osobowa- czy tajne (tzn art. 231 par. 4) czy głosowanie (...)

Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością a majątek wspólny małżonków

Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością a majątek wspólny małżonków

Czy w wyniku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej do spółki może wejść małżonek, który nie był wspólnikiem?

Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jaka może być minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Czym jest kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.

Czy wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają za jej zobowiązania?

Przekształcenie s.c. w S.A.

Przekształcenie s.c. w S.A.

z mężem prowadzimy spółkę cywilną, sklep ogrodniczy na naszym terenie ok 2,5 h. W związku z dużym zainteresowaniem postanowiliśmy przekształcić spółkę w Spółkę akcyjną i zadebiutować (...)

Elementy umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Elementy umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jakie elementy powinny znaleźć się w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Kto może utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Przerwa czasowa w Sp. z o.o?

Przerwa czasowa w Sp. z o.o?

Jesteśmy w posiadaniu spółki z o.o. która nie jest aktywna gospodarczo o kilku lat. Nie chcemy jej jednak rozwiązać. Jakie są możliwości \"uśpienia spółki\" tj doprowadzenie do sytuacji która (...)

Przekształcenie spółki a klauzula wykonalności

Przekształcenie spółki a klauzula wykonalności

Spółka jawna została przekształcona w spółkę komandytową. Dotychczasowi wspólnicy stali się komandytariuszami, do spółki przystąpił też nowy wspólnik ( sp. z o.o.) jako komplementariusz. (...)

Zobowiązania wynikające z zawarcia umowy spółki z o.o.

Zobowiązania wynikające z zawarcia umowy spółki z o.o.

Jakie zobowiązania wynikają z zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Wniosek o wykreślenie spółki z.o.o. po zakończeniu likwidacji

Wniosek o wykreślenie spółki z.o.o. po zakończeniu likwidacji

Na jakim formularzu składa się wniosek o wykreślenie spółki z rejestru i jakie dokumentu należy dołączyć do tego wniosku?

Obowiązki likwidatorów spółki z.o.o. po zakończeniu likwidacji

Obowiązki likwidatorów spółki z.o.o. po zakończeniu likwidacji

Jakie obowiązki ciążą na likwidatorach spółki z.o.o. po zakończeniu likwidacji?

Podział majątku spółki z.o.o. po zakończeniu jej likwidacji

Podział majątku spółki z.o.o. po zakończeniu jej likwidacji

Według jakich zasad ulega podziałowi majątek spółki z.o.o. po zakończeniu jej likwidacji?

Obowiązki likwidatorów spółki z.o.o.

Obowiązki likwidatorów spółki z.o.o.

Jakie obowiązki ciążą na likwidatorach spółki z.o.o.?

Zgłoszenie wierzytelności wobec spółki z.o.o. w likwidacji

Zgłoszenie wierzytelności wobec spółki z.o.o. w likwidacji

W jaki sposób podczas likwidacji spółki zgłosić wierzytelność przysługującą wobec spółki?

Wniosek o  wpis otwarcia likwidacji

Wniosek o wpis otwarcia likwidacji

Gdzie i na jakich formularzach należy zgłosić wniosek o wpis otwarcia likwidacji spółki z.o.o.?

Zgłoszenie likwidacji spółki z.o.o.

Zgłoszenie likwidacji spółki z.o.o.

Jakie elementy podlegają zgłoszeniu w związku z likwidacją spółki z.o.o.?Zgłoszenie likwidacji spółki z.o.o.

Likwidacja spółki z.o.o.

Likwidacja spółki z.o.o.

Jaki jest status spółki z.o.o. w trakcie jej likwidacji?

Rozwiązanie spółki z.o.o.

Rozwiązanie spółki z.o.o.

Jakie okoliczności powodują rozwiązanie spółki z.o.o.?

Pożyczka udzielona przez spółkę z.o.o. na rzecz członka zarządu

Pożyczka udzielona przez spółkę z.o.o. na rzecz członka zarządu

Czy spółka może udzielić pożyczki członkowi zarządu?

Rozporządzanie majątkiem przez spółkę z.o.o.

Rozporządzanie majątkiem przez spółkę z.o.o.

Czy spółka z.o.o. może sprzedać składnik swojego majątku wspólnikowi tej spółki?

*Umowa o pracę członka zarządu skutki rozwiązania

*Umowa o pracę członka zarządu skutki rozwiązania

Przewodniczący Rady Nadzorczej w spółce z o.o. zawarł umowę o pracę z pracownikiem na czas nieokreślony. W dalszej części umowy zapisano: \"Pracownik świadczy pracę związaną z pełnieniem (...)

Obowiązki sprawozdawcze likwidatorów spółki

Obowiązki sprawozdawcze likwidatorów spółki

W jakim terminie likwidatorzy spółki powinni składać sprawozdanie ze swojej działalności?

1

2

3

4

5

...

26

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: