e-prawnik.pl Porady prawne

Co powinno zawierać sprawozdanie zarządu z działaności spółki

Pytanie:

Krajowy Rejestr Sądowy odrzucił sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową) za ubiegły rok z adnotacją, że brakuje sprawozdania zarządu z działalności spółki. Co powinno zawierać takie sprawozdanie? Czy istnieje jakiś wzór dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Co powinno zawierać sprawozdanie zarządu z działaności spółki

16.8.2016

Sprawozdanie z działalności spółki z o.o. (a także spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielni czy przedsiębiorstwa państwowego) musi zawierać istotne informacje dotyczące stanu majątkowego i sytuacji finansowej spółki. W sprawozdaniu należy ocenić efekty uzyskiwane przez spółkę oraz wskazać czynniki ryzyka i opisać zagrożenia.  Przepisy ustawy o rachunkowości nie zawierają wzoru sprawozdania, lecz określają, jakie informacje w szczególności powinny zostać zamieszczone w sprawozdaniu z działalności.  Sformułowanie w szczególności oznacza, że w danej sytuacji może być konieczne zamieszczenie również innych informacji, jeżeli jest to potrzebne dla  kwestii opisanych powyżej. Sprawozdanie z działalności powinno więc w szczególności zawierać informacje o:

  1. zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, 
  2. przewidywanym rozwoju jednostki, 
  3. ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju, 
  4. aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej, 
  5. nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia, 
  6. posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach), 
  7. instrumentach finansowych w zakresie ryzyka (zmiany cen, ryzyka kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka) oraz przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. 

Sprawozdanie z działalności powinno również obejmować wskaźniki finansowe i niefinansowe, łącznie z informacjami dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym, jeżeli jest to potrzebne dla oceny sytuacji spółki.

Warto też podkreślić, że sprawozdanie z działalności spółki powinno zostać sporządzone w sposób uporządkowany, przejrzysty, prawdziwy i kompletny. Zarząd powinien sporządzić sprawozdanie w sposób świadczący o tym, że obiektywnie przedstawiono istotne fakty i ocenę zarządu co do kondycji i możliwości rozwoju spółki. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (4)

Re: Sprawozdanie zarządu z działaności spółki

JA

5.7.2011 9:35:15

Re: Sprawozdanie zarządu z działaności spółki

OPRÓCZ 5 ZŁ STRACIŁEM TAKŻE CZAS I OPŁATĘ ZA ROZMOWĘ TELEFONICZNĄ. PONO FIRMA POSŁUGUJĘ SIĘ SWOISTĄ GRYPSERĄ - TZW SŁOWA KLUCZE - SKRÓTY MYŚLOWE -KTÓRYCH FAKTYCZNE ZNACZENIE ZNA NA PEWNO FIRMA. SWOJĄ DROGĄ ODPOWIEDŻ PRAWNIKA OGRANICZAJĄCA SIĘ DO PRZYTOCZENIA PRZEPISU USTAWY KIEPSKO ŚWIADCZY O WIEDZY NA DANY TEMAT, ALBO O UZNANIU PYTAJĄCEGO ZA PÓŁANALFABETĘ.

Re: Sprawozdanie zarządu z działaności spółki

m

25.3.2011 9:12:45

Re: Sprawozdanie zarządu z działaności spółki

SKANDAL!!! STRACONE PIENIĄDZE! Oferują wzór takiego sprawozdania a tu nic:/

Re: Sprawozdanie zarządu z działaności spółki

Stella

3.3.2011 10:18:16

Re: Sprawozdanie zarządu z działaności spółki

Śmiechu warte - straciłam tylko 5 zl + VAT. Tyle, to i ja wiem. Oczekiwałam chodziaż jakiegoś prostego wzoru , kory sama dostosowałabym do swoich potrzeb. A tak .............

Re: Sprawozdanie zarządu z działaności spółki

piotr

8.11.2010 20:22:42

Re: Sprawozdanie zarządu z działaności spółki

to wiem, straciłem 5 zł + vat szukam wzoru i nie ma na kim frustracji wyładować... kot w worku

Pokaż wszystkie komentarze (4)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ