Nieobecność na zgromadzeniu wspólników spółki

Pytanie:

"W Spółce z o.o. odbyło się zgromadzenie wspólników - dwoje wspólników było nieobecnych. Zwołanie zgromadzenia odbyło się w sposób prawidłowy. Czy istnieją jakieś reperkusje związane z nieobecnością na zgromadzeniu wspólników np. trzeba przedstawiać zwolnienie czy po prostu można być nieobecnym. Jak odnosi się do tego KSH? W umowie spółki nie ma o tym mowy."

Odpowiedź prawnika: Nieobecność na zgromadzeniu wspólników spółki

Zasadą jest, że walne zgromadzenie zwołuje zarząd. Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. Jeśli zgromadzenie wspólników zostało prawidłowo zwołane, to mimo nieobecności niektórych wspólników, może się odbyć. Jeżeli przepisy ksh lub umowa spółki nie stanowią inaczej, zgromadzenie wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów. Oznacza to, że nieobecność niektórych wspólników nie przeszkadza w odbyciu zgromadzenia, chyba że określone kworum jest wymagane z mocy ustawy lub umowy spółki stanowią inaczej.

Uczestnictwo w zgromadzeniu wspólników jest prawem wspólnika, a nie jego obowiązkiem. Jeśli wspólnik nie uczestniczy w zgromadzeniu, to ponosi pewne konsekwencje (np. mogą zostać podjęte niekorzystne dla niego uchwały i nie będzie mógł ich zaskarżyć). Wspólnik nie ma obowiązku, aby przedkładać usprawiedliwienia z powodu braku obecności na zgromadzeniu. Wspólnik może być nieobecny, ma do tego prawo.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika