Reprezentacja spółki z o.o. przed sądem

Pytanie:

"Spółka z o.o. otrzymała wezwanie na rozprawę przed sądem cywilnym (jako pozwana). Czy Spółkę z o.o. może reprezentować każda osoba, która posiada pełnomocnictwo od Zarządu Spółki, czy tylko taka, która posiada odpowiednie uprawnienia adwokackie? Czy prawdą jest, że Spółkę może reprezentować jedynie osoba, która formalnie reprezentuje Spółkę np. Zarząd (zgodnie z KRS) oraz każdy etatowy pracownik Spółki? Czy Spółkę może reprezentować Wspólnik, który nie jest pracownikiem Spółki, ale posiada pełnomocnictwo do tego typu czynności od Zarządu Spółki? Czy Spółkę może reprezentować wpisany do KRS Prokurent, który nie jest pracownikiem Spółki i co jeśli jest to prokura łączna tj. wykonywana np. wspólnie z drugim prokurentem?"

Odpowiedź prawnika: Reprezentacja spółki z o.o. przed sądem

W postępowaniu cywilnym spółkę, jak każdą osobę prawną, powinny reprezentować przede wszystkim jej organy (art. 67 § 1 kpc). Pełnomocnikiem procesowym spółki (a więc osobą umocowaną do działania za spółkę w procesie) może być:

  1. adwokat lub radca prawny,
  2. rzecznik patentowy - w sprawach własności przemysłowej,
  3. osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia,
  4. współuczestnik sporu.

Pełnomocnikiem osoby prawnej może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Osoba prawna prowadząca, na podstawie odrębnych przepisów, obsługę prawną przedsiębiorcy, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa procesowego - w imieniu podmiotu, którego obsługę prawną prowadzi - adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli została do tego upoważniona przez ten podmiot.

Na podstawie przepisów prawa materialnego o prokurze (art. 109 [1] kodeksu cywilnego) prokura stanowi umocowanie do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych przedsiębiorcy podlegającego wpisowi do KRS. Tym samym prokurent ustanowiony w spółce jest uprawniony do podejmowania działań w imieniu pozwanej spółki. Jeśli ustanowiona została prokura łączna wówczas reprezentacja czynna (a więc podejmowanie czynności procesowych) powinna być dokonywana przez obu umocowanych.

Sam fakt pozostawania wspólnikiem spółki z o.o. nie legitymuje wspólnika do występowania w imieniu spółki w sądzie. Podobnie, sam fakt udzielenia wspólnikowi określonego rodzaju pełnomocnictwa (np. pełnomocnictwa rodzajowego) nie da temu wspólnikowi prawa do reprezentowania spółki. Jeśli wspólnik kwalifikuje się do jednej z wymienionych powyżej grup wówczas będzie mógł działać za spółkę w procesie.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Karolina W. 2016-12-05 13:08:49

    Świetny artykuł.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika