Doręczenie a wykreślenie adresu spółki w KRS

Pytanie:

"Chciałbym złożyć wniosek do sądu o nakaz zapłaty (ewentualnie wniosek o upadłość) wobec mojego dłużnika, którym jest sp. z o.o. Problem polega na tym, że firma ta nie posiada obecnie adresu w KRS. Został on wykreślony przez sąd. Firma ta złożyła do sądu wniosek o zmianę adresu, przy czym sąd dopatrzył się w dokumentach, że wynajmujący lokal nie ma tytułu prawnego do niego wobec czego mój dłużnik nie może go formalnie wynająć. Ponieważ mój dłużnik utracił prawo do najmu dotychczas zajmowanego lokalu sąd postanowił wykreślić stary adres i nie wpisywać nowego. Z powodu braku adresu nie mogę wysłać do dłużnika wezwania do zapłaty. Wezwanie na stary adres wraca z komentarzem \"adresat wyprowadził się\", wezwania na adres domowy Prezesa Zarządu wracają z adnotacją \"osoba nieznana pod tym adresem\", ewidentnie spółka unika wierzycieli. Jak w takiej sytuacji mogę ją ścigać o zapłatę? Złożenie wniosku do sądu wymaga również podania adresu dłużnika, ale sąd sam go tego adresu pozbawił. Czy w takiej sytuacji mogę złożyć skutecznie wniosek do sądu o nakaz zapłaty bez podania adresu? Jeśli nie, czy coś w takiej sytuacji mogę zrobić?"

Odpowiedź prawnika: Doręczenie a wykreślenie adresu spółki w KRS

Sytuacja rzeczywiście wydaje się być patowa. Spółka ma bowiem obowiązek zgłosić każdą zmianę podlegającą wpisowi do KRS sądowi w terminie 7 dni po wieloma rygorami prawnymi (grzywna, wykreślenie wpisu, ustanowienie kuratora dla likwidacji). Dlatego też naszym zdaniem można złożyć do sądu rejestrowego pismo z informacją o niedopełnieniu tegoż obowiązku przez spółkę. To jednak może okazać się nieskuteczne, gdyż sąd nie będzie mógł nawet wezwać spółki do uzupełnienia danych – nie ma adresu spółki. Podamy wszystkie rozwiązania jakie nam się nasunęły podczas rozważania sytuacji faktycznej, z naciskiem na ostatnie rozwiązanie.

Dlatego też jeśli chodzi o postępowanie cywilne (o roszczenie) w sprawie, nie będzie możliwe wydanie nakazu zapłaty – wydanie takiego nakazu nie jest bowiem możliwe, gdy nieznane jest miejsce pobytu pozwanego. W niniejszej sytuacji nie jest znana siedziba pozwanego – dotychczas podana siedziba została wykreślona i nie ma żadnych nowych informacji w zakresie nowej siedziby.

Naszym zdaniem zachodzą więc podstawy do wnoszenia o ustanowienie kuratora dla doręczeń dla spółki. Zgodnie z przepisem art. 143 k.p.c.,  jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający.

Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane – dla uprawdopodobnienia wystarczające będzie naszym zdaniem złączenie odpisu (aktualnego) z KRS, bez adresu pozwanej. Możliwe, że postępowanie zakończy się bez udziału strony a wyrok uprawomocni się, jeśli kurator nie podejmie żadnych czynności w tym zakresie.

Możliwe jest także wnioskowanie, iż spółka przeniosła swoją siedzibę za granicę – wówczas sąd podejmie czynności w celu likwidacji spółki – jednakże jest to działanie ryzykowne – nic nie przyniesie Państwu a na dodatek, nie ma pewności czy spółka tak postąpiła, czy też nie.

Najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest jednak zastosowanie w niniejszej sprawie przepisu art. 133§2a k.p.c. Zgodnie z jego treścią pisma procesowe dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, wpisanych do rejestru sądowego na podstawie odrębnych przepisów, doręcza się na adres podany w rejestrze, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń. Jeżeli ostatni wpisany adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, adres wykreślony jest uważany za adres podany w rejestrze. W związku z powyższym, można naszym zdaniem uzasadnić siedzibę w ten sposób, że nie jest znany aktualny adres przedsiębiorcy (sp. z o. o.) i w związku z tym adresem podanym w piśmie jest dotychczasowa siedziba. Dla uprawdopodobnienia tej okoliczności konieczne będzie załączenie aktualnego odpisu z KRS spółki.


Grzegorz Pawelec

Adwokat

Wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.


Przez wiele lat szef redakcji serwisu e-prawnik.pl, aktualnie prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Krakowie, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.


Specjalizuje się w szeroko pojętej cywilistyce oraz prawie nowych technologii (e-commerce, prawo internetu). Reprezentuje także klientów indywidualnych w sprawach ubezpieczeniowych i karnych.


Autor licznych artykułów o tematyce prawniczej, publikowanych nie tylko na stronach serwisu e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika