Udzielenie urlopu członkowi zarządu

Pytanie:

"W spółce z o.o. jest rada nadzorcza, która ma uprawnienia do zawierania umów o pracę z członkami zarządu tej spółki (przewodniczący lub jego zastępca na podstawie aktu założycielskiego spółki z o.o.). Urlopy oraz delegacje członkom zarządu podpisuje przewodniczący rady nadzorczej spółki, natomiast wiceprezesowi prezes zarządu. Czy takie działanie jest dopuszczalne i skuteczne? Jeśli nie to w jaki sposób można uprościć tryb załatwiania urlopów i delegacji w stosunku do wiceprezesa zarządu spółki?"

Odpowiedź prawnika: Udzielenie urlopu członkowi zarządu

Obowiązek szczególnej reprezentacji spółki z o.o. przez radę nadzorczą lub pełnomocnika ustanowionego uchwałą zgromadzenia wspólników dotyczy wyłącznie umów między spółką a członkami zarządu i sporów z nim. Przedmiotem regulacji art. 210 kodeksu spółek handlowych nie są zatem inne niż czynności prawne dwustronne (umowy) zdarzenia prawne. Zgodnie z orzeczeniem SN z dnia 26 lutego 2003 r., I PK 159/2002, OSNP 2004/14 poz. 242 udzielenie urlopu wypoczynkowego członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez innego członka tego zarządu jest skuteczne i nie wymaga zatwierdzenia przez radę nadzorczą. Nie jest w związku z tym wymagane, by czynności związane z delegacjami i udzielaniem urlopu wykonywał przewodniczący rady nadzorczej. Należy to do kompetencji zarządu, z tym zastrzeżeniem, że nie może tych działań podejmować dany członek zarządu względem siebie, lecz względem innego członka zarządu. Mimo dość jednoznacznego stwierdzenia SN, kwestia ta nadal jest przedmiotem sporów. Jednak naszym zdaniem można uznać, że prezes może podpisywać delegacje i urlopy wiceprezesowi i odwrotnie.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Małgorzata_Op. 2018-08-08 14:49:07

    Kto może podpisać prezesowi w spółce z o.o. wniosek urlopy, skoro prezes pełni tam funkcję reprezentacyjną a w spółce widnieje dwóch współudziałowców (bez prezesa). Czy potrzebne jest podjęcie stosownej uchwały w tym temacie?

  • beata miziniak 2015-04-12 12:16:32

    W spółce Z O.O. Zgromadzenie wspólników na podstawie Powołania na okres 12 miesięcy powołuje trzech członków zarządu podpisane przez pełnomocnika zgromadzenia wspólników. Członkowie zarządu jednocześnie mają podpisane umowy o pracę na stanowiska np. inżynier mechanik, na pełny etat, na czas nieokreślony. Moje pytanie jest takie: kto powinien podpisać w/w umowy o pracę dla osób którzy jednocześnie są członkami zarządu na podst. Powołania oraz dodatkowo świadczą pracę na umowę o pracę jako np. inżynier mechanik. Czy członkowie zarządu mogą sobie wzajemnie podpisywać umowy o pracę? Jak to się ma do art.210 KSH?

  • Agnieszka 2011-12-10 11:43:05

    Pytanie brzmi: Czy prezes jednoosobowej spółki z o.o. może korzystać z urlopu bezpłatnego?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika