Decyzja o przyznaniu premii uznaniowej

Pytanie:

"W spółce z o. o. zatrudniającej do 20 osób pracownicy oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymują czasem tzw. premię uznaniową, np. za wzmożony wkład pracy, aktywność itp. Możliwość otrzymania premii uznaniowej przewidują umowy o pracę. Czy podstawą do przyznania premii uznaniowej musi być każdorazowo pisemna decyzja zarządu? "

Odpowiedź prawnika: Decyzja o przyznaniu premii uznaniowej

Premia uznaniowa jest składnikiem wynagrodzenia za pracę, ma ponadto charakter niestały – wypłacany za okresy, w których nastąpiły okoliczności uzasadniające wypłatę takowej premii. Ponadto premia jest świadczeniem nieobowiązkowym, do którego prawo zostało w tym wypadku sformułowane w umowie o pracę.

Co do decyzji zarządu w sprawie przyznania premii uznaniowej, to rozróżnić należy kwestię reprezentacji (na zewnątrz) od prowadzenia spraw spółki (wewnętrzna organizacja spółki). Jeśli umowa nie stanowi inaczej, prawo do reprezentowania spółki – składania w jej imieniu oświadczeń - ma dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Z kolei prowadzenie sparw spółki reguluje art. 208 ksh: jeżeli zarząd jest wieloosobowy, a umowa spółki nie stanowi inaczej, każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki.

Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała zarządu. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

Wydaje się, że przyznanie premii uznaniowej nie przekracza czynności zwykłego zarządu, stąd nie występuje konieczność każdorazowego potwierdzania przyznania premii poprzez pisemną decyzję zarządu. Warto też zwrócić uwagę, że sprawami kadrowymi firmy często zajmuje się jedna wyznaczona do tego osoba posiadająca odpowiednie umocowanie. Może się zdarzyć, że to ona będzie decydować o przyznaniu premii.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika