Prawo pracy: Wynagrodzenie - Porady prawne

Nieusprawiedliwiona nieobecność a wynagrodzenie

Pracownik z powodu nadużywania alkoholu ma nieusprawiedliwione nieobecności w pracy, co doprowadziło do rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 52 kodeksu pracy. Czy przysługuje mu wynagrodzenie (...)

Pozbawienie pracownika premii regulaminowej

Dnia 8 listopada 2004 roku otrzymałam wynagrodzenie za miesiąc październik i stwierdziłam, że nie zgadza się kwota. Kiedy zwróciłam się z pytaniem o uzasadnienie takiej decyzji, otrzymałam odpowiedź, (...)

Art. 81 kodeksu pracy - przestój a wynagrodzenie

Zadawałem już to pytanie ale ciągle mam problem. Dotyczy to artykułu 81 kp. Jeśli pracownik ma ustalone w umowie o pracę wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 1700 zł brutto to rozumiem, że gdy (...)

Praca w gospodarstwie a nagroda jubileuszowa

Jestem nauczycielką. Posiadam zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. Czy do stażu pracy przy naliczaniu nagrody jubileuszowej może być zaliczona praca w gospodarstwie rolnym rodziców, (...)

Szkolenie pracownika w dni wolne od pracy

Jestem pracownikiem służby cywilnej (nie urzędnikiem) zatrudnionym w Urzędzie Skarbowym, pracodawca kieruje mnie na szkolenie poza miejsce zamieszkania odbywające się w weekend - tj. dni wolne od (...)

Praca z dala od domu - wypłata tzw. rozłąkowego

W jakich okolicznościach należy pracownikowi wypłacić wynagrodzenie za rozłąkę z rodziną w przypadku pracy na innym terenie z dala od domu? W jaki sposób oblicza się kwotę wynagrodzenia (...)

Świadczenie rehabilitacyjne a stosunek pracy

Pracownik przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym. W tym czasie do podziału pośród pracowników została zgodnie z porozumieniem pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą, przyznana ekstra premia, (...)

Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia 2012 tj. 1500,00. Nadmieniam, (...)

Wynagrodzenie po powrocie z urlopu wychowawczego nieobjęte podwyżką

Byłam na kilkumiesięcznym urlopie wychowawczym. W jego trakcie w zakładzie pracy była podwyżka wynagrodzenia dla wszystkich pracowników. Po powrocie otrzymałam pensja na starej podstawie. Czy należy (...)

Więcej obowiązków bez podwyżki

Czy zwiększony zakres obowiązków bez podwyżki, podczas gdy innego pracownika zwalnia się z części obowiązków bez redukcji pensji i etatu jest zgodny z prawem?

Godziny nadliczbowe brutto czy netto?

Pracownik w 2011 r. przepracował ponad 700 godzin nadliczbowych. W lutym br. pracodawca wypowiedział mu pracę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Przy wypowiedzeniu umowy pracownik podpisał (...)

Wezwanie do zapłaty zaległości pracowniczych

Na wezwanie związku zawodowego, pracownicy złożyli do pracodawcy wnioski o wyrównanie niewłaściwie wyliczanych należności za pracę i wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży prywatnej do celów (...)

Premia uznaniowa a wynagrodzenie za nadgodziny

Czy premie uznaniowa może być wypłacona tytułem wynagrodzenia za nadgodziny?

Stosunek mianowania nauczyciela akademickiego a wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy

Czy od stosunku mianowania można stosować wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy?

Czy odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę podlega ochronie przed potrąceniami komorniczymi?

Na podstawie podpisanej ugody sądowej zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, pracodawca musi wypłacić pracownikowi odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika