Trzynastka a urlop na poratowanie zdrowia

Pytanie:

"Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej z dwudziestoletnim stażem pracy od grudnia 2005 r. do czerwca 2006 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Od dnia 01.09.2006 do 30.06.2007 przebywa na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia (tzw. urlop zdrowotny). Czy za okres przebywania na ww. urlopie dla poratowania zdrowia w 2006 roku (tj. od 01.09.2006 do 31.12.2006) przysługuje tzw. trzynastka?"

Odpowiedź prawnika: Trzynastka a urlop na poratowanie zdrowia

Jeżeli jest to nauczyciel w szkole publicznej to zastosowanie znajdzie ustawa Karta Nauczyciela. Art. 48 tej ustawy mówi, że nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm. ). Według tych przepisów (art. 2 ust.3 pkt 6) b)) pracownikowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia należy się wynagrodzenie roczne w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego. Czy jest to okres efektywnej pracy, czy może okres pozostawania w zatrudnieniu? Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 25 lipca 2003 r. (III PZP 7/2003) zdecydował się na ustalenie, że jest to okres efektywnej pracy i przy ustaleniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego na podstawie tej ustawy nie uwzględnia się wynagrodzenia otrzymanego przez (w uchwale-sędziego ale należy przez to rozumieć każdego uprawnionego pracownika) pracownika w okresie nieobecności w pracy z powodu choroby. Takie samo stanowisko zajął Sąd Najwyższy we wcześniejszej uchwale z dnia 10 października 2000 ( III ZP 22/2000 ) mówiąc wprost, że przy ustalaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie uwzględnia się wynagrodzenia otrzymanego przez nauczyciela w czasie urlopu dla poratowania zdrowia. Podsumowując za okres przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nie należy się „trzynastka”. Nauczyciel powinien otrzymać dodatkową pensję w wysokości proporcjonalnej za okres efektywnie przepracowany w danym roku kalendarzowym.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika