e-prawnik.pl Porady prawne

Wynagrodzenie

81 Artykułów


155 Informacji


568 Pytań i odpowiedzi


312 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Szkolenie pracownika w dni wolne od pracy

  "Jestem pracownikiem służby cywilnej (nie urzędnikiem) zatrudnionym w Urzędzie Skarbowym, pracodawca kieruje mnie na szkolenie poza miejsce zamieszkania odbywające się w weekend - tj. dni wolne od pracy - sobota i niedziela. Umowa na czas nieokreślony (...)"

  Szkolenie pracownika w dni wolne od pracy
 • Praca z dala od domu - wypłata tzw. rozłąkowego

  "W jakich okolicznościach należy pracownikowi wypłacić wynagrodzenie za rozłąkę z rodziną w przypadku pracy na innym terenie z dala od domu? W jaki sposób oblicza się kwotę wynagrodzenia i jakie przepisy je regulują?"

  Praca z dala od domu - wypłata tzw. rozłąkowego
 • Premie uznaniowe

  "Dyrektor instytucji artystycznej udziela premię uznaniową w miesiącu, a w regulaminie wynagradzania brak jest zapisów dotyczących przyznawania premii uznaniowej.Czy dyrektor może taką premię udzielić"

  Premie uznaniowe
 • Premia dla pracowniów

  "Pracownicy spółki zatrudnieni są na umowę o pracę. W skład wynagrodzenia wchodzi element stały i prowizja uzależniona od obrotu w danym dziale. Czy pracodawca może udzielić pracownikom dodatkowej uznaniowej rocznej premii (dodatkowy bonus) za (...)"

  Premia dla pracowniów
 • Świadczenie rehabilitacyjne a stosunek pracy

  "Pracownik przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym. W tym czasie do podziału pośród pracowników została zgodnie z porozumieniem pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą, przyznana ekstra premia, w której przyznano ją pracownikom będącym (...)"

  Świadczenie rehabilitacyjne a stosunek pracy
 • Dodatek za godziny nadliczbowe

  "Pracownik firmy transportowej pracuje w godzinach nocnych oraz nadliczbowych. Czy dodatki za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych można zaliczyć do składników wynagrodzenia pracownika pod kątem minimalnego wynagrodzenia za pracę?"

  Dodatek za godziny nadliczbowe