Zwolnienia radnego na sesję rady gminy

Pytanie:

"Jestem zatrudniona w jednostce budżetowej na cały etat, na czas nieokreślony. Od listopada zeszłego roku jestem również Radną w miejscowym Urzędzie Gminy. W związku z czym za każdym razem, gdy mam sesję w Urzędzie Gminy biorę bezpłatne przepustki w moim zakładzie pracy. Czy przepustki, które biorę na czas trwania sesji (bądź szkolenia organizowane przez Urząd Gminy w ramach pełnienia obowiązków Radnego) powinny być płatne czy bezpłatne?"

Odpowiedź prawnika: Zwolnienia radnego na sesję rady gminy

Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1591) stanowi, iż pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy (art. 25 ust. 3). Przepis art. 25 ust. 4 stanowi z kolei, iż na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Przepisy te nie określają wprost, czy owe "przepustki" są płatne w macierzystym zakładzie pracy, czy też nie. Jednakże trzeba zwrócić uwagę, iż podczas zwolnienia radny nie świadczy pracy na rzecz pracodawcy, zatem wynagrodzenie w macierzystym zakładzie mogłoby mu przysługiwać tylko wtedy, gdyby przepis szczególny tak stanowił. Takiego przepisu jednak nie ma, zatem radny rady gminy nie zachowuje prawa do wynagrodzenia od macierzystego zakładu pracy za czas nieobecności w pracy z powodu udziału w posiedzeniach tejże rady (tak też Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 10 maja 1994 r., sygn. akt I PZP 22/94, OSNAPiUS 1994/4 poz. 60).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika