Opinia do wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym

Opinia do wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym

Publikujemy niżej opinię w sprawie spełniania przez pracodawcę warunków wymaganych do przeprowadzenia przygotowania zawodowego oraz innych warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 77, poz. 517). Centrum edukacji i pracy młodzieży sporządza taką opinię do wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń i przekazuje do właściwej OHP. W przypadku braków formalnych we wniosku o zawarcie umowy, centrum edukacji wzywa pracodawcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Opinia do wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika