Zatrudnienie młodocianego poniżej 16 roku życia

Pytanie:

"Mam syna, który 15 lat skończył w styczniu tego roku i szukam dla niego pracy. Czy może pracować za moją zgodą? Jakich prac nie może wykonywać?"

Odpowiedź prawnika: Zatrudnienie młodocianego poniżej 16 roku życia

Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. określa przypadki, kiedy wyjątkowo dopuszczalne jest zatrudnianie młodocianych przed ukończeniem 16 roku życia. Z osobą, która nie ukończyła 16 roku życia i nie ukończyła gimnazjum, może być zawarta umowa o pracę, w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Z osobą, która nie ukończyła 16 roku życia, która ukończyła gimnazjum, może być zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu.

Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobami, o których mowa, jest dopuszczalne w razie:

  1.  wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tej osoby;
  2.  przedstawienia zaświadczenia lekarza, uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, stwierdzającego, że praca danego rodzaju nie zagraża zdrowiu tej osoby;
  3.  przedstawienia pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Natomiast w przypadku młodocianego, który nie ukończył gimnazjum, wymagane jest uzyskanie zezwolenia dyrektora gimnazjum, w którego obwodzie mieszka ta osoba, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac. Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy. Wykaz lekkich prac nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym.

Aby zapoznać się z wykazem prac wzbronionych młodocianym, prosimy o zapoznanie się z treścią artykułu "Wykaz prac wzbronionych młodocianym"


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika