e-prawnik.pl Porady prawne

Zatrudnianie młodocianych porady prawne

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Zwolnienie pracownika młodocianego

  Jaki jest termin rozwiązania umowy z młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego, który zatrudniony jest od trzech miesięcy, jednakże już po pierwszym miesiącu nie przychodził (...)

  Zwolnienie pracownika młodocianego
 • Umowa zlecenie z młodocianym

  Zgłosił się chłopak do pracy sezonowej. Praca jest lekka, dotyczy pakowania dysków. Chcieliśmy zawrzeć z nim umowę zlecenie, ale gdy dostarczył legitymacje okazało się, że ukończył gimnazjum, (...)

  Umowa zlecenie z młodocianym
 • Zatrudnienie osoby niepełnoletniej

  Czy można zatrudnić osobę niepełnoletnią?

  Zatrudnienie osoby niepełnoletniej
 • Przygotowanie zawodowe młodocianych

  Zgodnie z art.70b ust. 7 pkt 3 ustawy z 07.09.1991 r. o systemie oświaty- dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych przyznawane jest na wniosek pracodawcy, do którego (...)

  Przygotowanie zawodowe młodocianych
 • Młodociany - urlop zaliczkowy (forma)

  Mam 17 lat, jestem zatrudniony na umowę o pracę. Poprosiłem ustnie pracodawcę o urlop zaliczkowy, ten jednak odmówił. Czy miał do tego prawo?

  Młodociany - urlop zaliczkowy (forma)
 • Młodociany - urlop

  Czy młodociany zatrudniony na umowę o pracę nabywa prawo do urlopu?

  Młodociany - urlop
 • Dofinansowanie kształcenia młodocianych

  Wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianych pracowników wpłynął do Urzędu Gminy w dniu 29.11.2010 r. (27.11.2010 - była sobota). Młodociany zdał egzamin czeladniczy (...)

  Dofinansowanie kształcenia młodocianych
 • Pracownicy młodociani a stan zatrudnienia

  Na dzień dzisiejszy zatrudniamy 17 osób (w tym młodocianych na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego). Chcielibyśmy zatrudnić jeszcze 4-ch młodocianych na umowę o pracę w celu przygotowania (...)

  Pracownicy młodociani a stan zatrudnienia
 • Koszty przejazdu do szkoły młodocianego pracownika

  Pracodawca podpisał z uczniem umowę w celu praktycznej nauki zawodu oraz zobowiązał się zgodnie zresztą z przepisami, że będzie zwalniał ucznia na zajęcia teoretyczne które odbywają się w (...)

  Koszty przejazdu do szkoły młodocianego pracownika
 • Wynagrodzenie młodocianych a nieobecność w szkole

  Pracodawca zatrudnia młodocianych którzy odbywają praktyczną naukę zawodu i dokształcają się w szkole zasadniczej. szkoła skierowała do pracodawcy pismo informujące iż dwaj uczniowie w okresie (...)

  Wynagrodzenie młodocianych a nieobecność w szkole
 • Dofinansowanie kształcenia młodocianego

  Z wykształcenia jestem pedagogiem jak i germanistą a również pośrednikiem w obrocie nieruchomości. Od 18 lat prowadzę działalność gospodarczą, której część to prowadzenie sklepu z bielizną. (...)

  Dofinansowanie kształcenia młodocianego
 • Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

  Firma budowlana (działalność w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zamierza podpisać ze szkołą zawodową umowę dotyczącą praktyk zawodowych dla uczniów. Jakie warunki musi (...)

  Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca
 • Urlop wypoczynkowy w świadectwie pracy

  Zatrudniam pracownika młodocianego od 01.09.2006 r. ( nauka zawodu). Jest to umowa na czas nieokreślony. Pracownik wystąpił dzisiaj o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z powodów (...)

  Urlop wypoczynkowy w świadectwie pracy
 • Zatrudnienie pracownika młodocianego

  Zatrudniam pracownika młodocianego na umowę o pracę na czas określony (nauka zawodu) od 01.09.2004 r. do 31.08.2007 r. Chciałbym dalej pracownika zatrudnić od 01.09.2007 r. Pracownik wykorzystał (...)

  Zatrudnienie pracownika młodocianego
 • Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

  Pracodawca, rzemieślnik, chce zatrudnić pracownika młodocianego. Jakie kwalifikacje powinien posiadać pracodawca, lub jego pracownicy aby móc zatrudnić pracownika młodocianego na praktyczną naukę (...)

  Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu
 • Zatrudnienie młodocianego poniżej 16 roku życia

  Mam syna, który 15 lat skończył w styczniu tego roku i szukam dla niego pracy. Czy może pracować za moją zgodą? Jakich prac nie może wykonywać?

  Zatrudnienie młodocianego poniżej 16 roku życia
 • Praca młodocianych w czasie przerwy świątecznej

  Zatrudniam pracowników młodocianych na umowę o pracę na 3 lata zawarta z Cechem Rzemiosł Różnych (nauka zawodu), którzy 2 razy w tygodniu mają u mnie w zakładzie praktykę. W szkole przed świętami (...)

  Praca młodocianych w czasie przerwy świątecznej
 • Urlop wypoczynkowy pracownika młodocianego

  Zatrudniam na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego uczennicę II roku szkoły zawodowej. Jako pracownik młodociany, ile ma urlopu i jak się oblicza urlop? Czy tylko dni praktyki czy na kolejne (...)

  Urlop wypoczynkowy pracownika młodocianego
 • Umowa w celu przygotowania zawodowego

  Czy z osobą, która ukończyła 18 lat można zawrzeć umowę w celu przygotowania zawodowego?

  Umowa w celu przygotowania zawodowego
 • Wynagrodzenie dla zatrudnianych młodocianych

  Czy traktowane jest jako praca zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego w czasie trwania nauki. Czy podjęcie pracy po zakończeniu szkoły jest traktowane jako pierwsza praca i czy pracodawca może (...)

  Wynagrodzenie dla zatrudnianych młodocianych
 • Rozwiązanie stosunku pracy z młodocianym

  Umowa z młodocianym jest podpisana na czas określony do 1 sierpnia 2005 roku. Zatrudniony jest od września 2003 roku, w celu przygotowania do zawodu kucharza. W dniu 24 luty 2005 r. przyniósł orzeczenie (...)

  Rozwiązanie stosunku pracy z młodocianym
 • Zasady rozwiązania stosunku pracy z młodocianym

  Czy mając podpisaną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego uczestników OHP na przyuczenie do wykonywania określonej pracy młodocianego na okres 19 miesięcy, można zwolnić młodocianego (...)

  Zasady rozwiązania stosunku pracy z młodocianym
 • Stan zatrudnienia pracowników w firmie

  Czy uczniowie zaliczani są do stanu zatrudnienia firmy?

  Stan zatrudnienia pracowników w firmie
 • Wynagrodzenie i urlop młodocianego pracownika

  Mam zamiar zatrudnić młodocianego do sklepu odzieżowego. Mam podpisać z nim "Umowę w celu przygotowania zawodowego", nie wiem jednak jaka kwotę wynagrodzenia muszę ustalić? Drugie pytanie dotyczy (...)

  Wynagrodzenie i urlop młodocianego pracownika
 • Urlop wypoczynkowy pracownika młodocianego

  Pracownik młodociany rozpoczął praktyki w celu przygotowania zawodowego 1 września 2003 roku, w związku z tym przysługuje mu po pół roku 12 dni urlopu wypoczynkowego (pierwsza praca) oraz po roku (...)

  Urlop wypoczynkowy pracownika młodocianego
 • Praktyka a praktyczna nauka zawodu

  Czy praktyczna nauka zawodu i praktyka zawodowa to jedno i to samo? Dotyczy to uczniów Zasadniczej Zawodowej Szkoły Fryzjerskiej i refundacji części kosztów wynagrodzenia dla instruktorów z tytułu (...)

  Praktyka a praktyczna nauka zawodu
 • Refundacja kosztów za zatrudnianie młodocianych

  Zatrudniam młodocianych pracowników na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, proszę mi powiedzieć czy mogę starać się o refundację i ewentualnie do kogo wystąpić z wnioskiem?

  Refundacja kosztów za zatrudnianie młodocianych
 • Zatrudnianie uczniów przez szkołę

  Czy szkoła zawodowa może organizować nabór absolwentów gimnazjów do swojej placówki i w porozumieniu z pracodawcami powodować zatrudnianie uczniów jako pracowników młodocianych na podstawie (...)

  Zatrudnianie uczniów przez szkołę