e-prawnik.pl Porady prawne

Praca młodocianych w czasie przerwy świątecznej

Pytanie:

Zatrudniam pracowników młodocianych na umowę o pracę na 3 lata zawarta z Cechem Rzemiosł Różnych (nauka zawodu), którzy 2 razy w tygodniu mają u mnie w zakładzie praktykę. W szkole przed świętami uczniowie młodociani mają ferie świąteczne , które kończą się 01.01.2007 r. Czy w czasie ferii świątecznych młodociani obowiązani są przyjść do mojego zakładu na praktykę?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Praca młodocianych w czasie przerwy świątecznej

28.12.2006

Przepisy kodeksu pracy stanowią, iż młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić w okresie ferii szkolnych urlopu. Pracodawca ma obowiązek udzielić takiego urlopu. Wymagane jest tu, by młodociany nabył już prawo do urlopu (młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych; z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych, jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończy on 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat).

Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu, pracodawca może (ale nie musi), na jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych.

Ponadto pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nie przekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Powyższe regulacje dotyczą jednak ferii szkolnych – letnich i zimowych. Przerwa w okresie 23 – 31 grudnia 2006 r. jest natomiast zimową przerwą świąteczną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46 poz. 432), zatem pracodawca nie ma obowiązku udzielać urlopu w tym okresie. Może to natomiast uczynić na ogólnych zasadach.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ