Prawo pracy: Urlopy pracownicze - Porady prawne

Jak obliczyć urlop za niepełny rok

Pracownik, który ma prawo do urlopu w wysokości 26 dni, został zatrudniony od dnia 01.06.2023 r. w zakładzie na okres 1 roku (1/2 etatu). Czy jego urlop w 2023 r. wyniesie 13/12 x 7 m-cy tj. 8 dni (...)

Urlop wypoczynkowy zatrudnionego na 1/2 etatu

Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na okres próbny od 16 lipca do 30 września - na 1/2 etatu. Jest to jego pierwsza praca (tzn. pracownik twierdzi że wcześniej pracował ale nie dostarczył (...)

Licencjat a wymiar urlopu

Czy osoba, która ukończyła studia licencjackie (3-letnie) ma prawo do doliczenia sobie przy obliczaniu wymiaru urlopu do okresu zatrudnienia 8 lat za ukończone studia wyższe?

Czy technikum wlicza się do stażu pracy? Ile dni urlopu po technikum?

Ukończyłem trzyletnie technikum dzienne po trzyletniej szkole zawodowej. Czy lata nauki w technikum wliczają się do stażu pracy? W związku z tym, ile lat należy doliczyć do należnego urlopu? Jak (...)

Wniosek o urlop na żądanie w trakcie trwania dnia roboczego

Czy pracownik, chcąc skorzystać z urlopu na żądanie, może zgłosić taki wniosek w ciągu trwania dnia roboczego?

Szkolenie pracownika w dni wolne od pracy

Jestem pracownikiem służby cywilnej (nie urzędnikiem) zatrudnionym w Urzędzie Skarbowym, pracodawca kieruje mnie na szkolenie poza miejsce zamieszkania odbywające się w weekend - tj. dni wolne od (...)

Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka

Czy kobiecie pracownicy przysługuje prawo po powrocie z urlopu macierzyńskiego do dwóch dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka? Z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (...)

Wymiar urlopu a działalność gospodarcza

Przez trzy lata prowadziłam działalność gospodarczą, czy te lata wliczane są do urlopu?

Wzór wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia.

Witam serdecznie, czy dysponujecie Państwo wzorem wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia?

Czy przysługuje odprawa po urlopie bezpłatnym?

Do dnia 1 lipca 2013 r. przebywam na urlopie wychowawczym. W czasie jego trwania zlikwidowano dział, w którym pracowałam. Pracodawca zatrudnia ponad 20 osób. Pracodawca zaproponował mi rozwiązanie (...)

Rezygnacja z urlopu wychowawczego

Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym. W dniu 2 lipca 2012 r. przesłała drogą elektroniczną, a 4 lipca 2012 r. drogą pocztową zawiadomienie o rezygnacji z urlopu wychowawczego z dniem 1.08.2012 (...)

Urlop okolicznościowy w razie urodzenia martwego dziecka

Czy pracownicy, która urodziła martwe dziecko przysługuje urlop okolicznościowy, ile dni?

Urlop okolicznościowy z powodu śmierci babci męża

Mojemu mężowi zmarła babcia, czy należy mi się 1 dzień urlopu okolicznościowego?

Awans w policji podczas urlopu wychowawczego

Do służby w Policji zostałam przyjęta z dniem 20.09.1995 roku. Obecnie zajmuje stanowisko eksperta. Z dniem 24 lipca 2006 roku zostałam mianowana na stopień nadkomisarza Policji. Od dnia 20 lipca (...)

Urlop okolicznościowy po śmierci niebiologicznej babki ?

Pracownik zgłosił zgonu babki, i poprosił o dzień wolny. Jednak okazuje się że zmarła nie była babką biologiczną - tj. po śmierci babki biologicznej pracownika - jego dziadek ponownie się ożenił. (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika