Czy przysługuje odprawa po urlopie bezpłatnym?

Pytanie:

"Do dnia 1 lipca 2013 r. przebywam na urlopie wychowawczym. W czasie jego trwania zlikwidowano dział, w którym pracowałam. Pracodawca zatrudnia ponad 20 osób. Pracodawca zaproponował mi rozwiązanie umowy o pracę lub urlop bezpłatny. W sytuacji rozwiązania umowy o pracę przysługiwałaby mi 2-miesięczna odprawa i 3-miesięczny okres wypowiedzenia.Czy w przypadku gdy złożę wniosek o urlop bezpłatny na okres 1 roku, to po jego zakończeniu będą mi przysługiwały takie same prawa i świadczenia i w takiej samej wysokości, jakie przysługiwałyby mi w sytuacji rozwiązania umowy o pracę zaraz po urlopie wychowawczym (odprawa i wypowiedzenie)? "

Odpowiedź prawnika: Czy przysługuje odprawa po urlopie bezpłatnym?

Zgodnie z art. 174. § 1 kodeksu pracy, dalej k.p.:

§ 1. Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.

§ 2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego.

§ 2. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Stanowiący podstawę udzielania urlopu bezpłatnego art. 174 k.p. został skonstruowany w ten sposób, że udzielenie tego urlopu może nastąpić wyłącznie z inicjatywy i zgodnie z wnioskiem pracownika. Oznacza to, że pracodawca nie może bez wniosku pracownika sam skierować go na urlop bezpłatny (uzasadniając to np. trudnościami finansowymi zakładu) albo też udzielić mu urlopu w wymiarze większym niż wnioskowany przez pracownika. Udzielenie urlopu z inicjatywy pracodawcy i bez pisemnego wniosku jest bezskuteczne (wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 15 października 1996 r., III AUa 34/96, OSA 1997 r. nr 10 poz. 35).

W kwestii rozwiązywania stosunku pracy oraz prawa do odprawy pieniężnej, pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym zasadniczo jest w tej samej sytuacji co pracownik w trakcie urlopu wypoczynkowego – sytuacja takiej osoby nie jest w żaden sposób gorsza. Przepisy nie różnicują bowiem, w zakresie rozwiązywania stosunku pracy oraz prawa do odprawy pieniężnej urlopu wypoczynkowego od urlopu bezpłatnego.

Zastrzeżenie tyczy się natomiast wysokości odprawy pieniężnej. Skoro zgodnie z wyżej powołanym przepisem okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, ustalenie wysokości odprawy (która uzależniona jest od długości stażu pracowniczego), odbędzie się z pominięciem okresu pozostawania przez pracownika na urlopie bezpłatnym.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Hanna Kułak 2020-03-27 01:03:01

    Witam! Sprzątaczka zatrudniona na czas nieokreślony wygaszanego gimnazjum od maja 2017 do 31 sierpnia 2019 ma urlop bezpłatny.W oświadczeniu dyrektora o wyrażonej zgodzie na urlop, dyrektor nie zawarł klauzuli, że może wezwać ją w sytuacji szczególnej w trakcie trwania urlopu do pracy. Pracownica ma 20 letni staż pracy z czego 9 lat pracy w tej szkole. Dodam, że w gimnazjum w ostatnim roku tj. 2019 będzie pracowało 16 osób. Czy należy jej się odprawa.Zakład pracy ulega likwidacji wygaszaniu. Proszę o wyjaśnienie. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Hanna Kułąk dyrektor szkoły


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika