e-prawnik.pl Porady prawne

Bezpłatny urlop dla pracownika akademickiego

Pytanie:

Jestem pracownikiem akademickim, robię doktorat i chciałbym w związku z tym wziąć urlop bezpłatny. Czy mam prawo do urlopu bezpłatnego we względu na pracę naukową w ramach doktoratu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Bezpłatny urlop dla pracownika akademickiego

4.4.2011

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym, jej przepisy stosuje się do pracowników uczelni publicznych i niepublicznych. Z art. 107 ustawy o szkolnictwie wyższym wynika, że pracownikami uczelni są nauczyciele akademiccy i pracownicy nie będący pracownikami akademickimi. Na wstępie zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym w sprawach nieuregulowanych, a dotyczących stosunku pracy pracowników uczelni stosuje się przepisy kodeksu pracy. Oczywiście, możliwość skorzystania z takiego urlopu wynika z art. 134 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym- Nauczyciel akademicki może, za zgodą rektora, uzyskać urlop bezpłatny dla celów naukowych. Ponieważ pracownicy naukowi są obowiązani prowadzić badania naukowe, rozwijać twórczość naukową albo artystyczną oraz podnosić swoje kwalifikacje, wydaje się, że uzyskanie zgody rektora nie powinno budzić problemów. Szczegółowe zasady i tryb udzielania urlopów bezpłatnych powinien regulować statut danej uczelni.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Bezpłatny urlop dla pracownika akademickiego

Ewa

5.4.2011 13:49:56

Re: Bezpłatny urlop dla pracownika akademickiego

A czy nie przysługuje urlop płatny na podnoszenie kwalifikacji?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ