e-prawnik.pl Porady prawne

Wniosek o urlop na żądanie w trakcie trwania dnia roboczego

Pytanie:

Czy pracownik, chcąc skorzystać z urlopu na żądanie, może zgłosić taki wniosek w ciągu trwania dnia roboczego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wniosek o urlop na żądanie w trakcie trwania dnia roboczego

7.12.2016

Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie powinien być zgłoszony najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu,  jednak  do chwili przewidywanego rozpoczęcia pracy przez pracownika według obowiązującego go rozkładu czasu pracy; regulamin pracy albo przyjęta u pracodawcy praktyka zakładowa (zwyczaj) mogą przewidywać późniejsze zgłoszenie wniosku o udzielenie urlopu na żądanie (wyrok SN z 15 listopada 2006 r., I PK 128/2006, LexPolonica nr 420230, OSNP 2007, nr 23-24, poz. 346). Tak więc, zgłoszenie wniosku o udzielenie urlopu na żądanie w ciągu trwania dnia roboczego jest  niedopuszczalne.  W kwestii tej obecnie nie ma żadnych wątpliwości, zarówno doktryna, jak i judykatura jest w tym względzie jednomyślna.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Wniosek o urlop na żądanie w trakcie trwania dnia roboczego

Stefan Sagitko

23.11.2011 20:39:20

Re: Wniosek o urlop na żądanie w trakcie trwania dnia roboczego

Warto, by piszący powyższą opinię ze zrozumieniem przeczytał to, co napisał. Ze fragmentu: "Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie powinien być zgłoszony najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, jednak do chwili przewidywanego rozpoczęcia pracy przez pracownika według obowiązującego go rozkładu czasu prac" wynika, że nie może. Z kolei z fragmentu: "regulamin pracy albo przyjęta u pracodawcy praktyka zakładowa (zwyczaj) mogą przewidywać późniejsze zgłoszenie wniosku o udzielenie urlopu na żądanie" wynika, że może. Tak więc fakty sobie, a wnioskowanie sobie. Czy to była odpowiedź "eksperta"? Jeżeli tak, to wyleczyła mnie z próby uzyskania choćby wyceny porady prawnej.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ