e-prawnik.pl Porady prawne

Urlop na przygotowanie do egzaminu

Pytanie:

W odpowiedzi z dn. 2-06-2010 napisaliście Państwo: obecnie nie istnieją żadne podstawy prawne do udzielania pracownikom - studentom, zarówno skierowanym jak i nie skierowanym przez zakład pracy, dodatkowego płatnego urlopu szkoleniowego. Tymczasem ja spotkałem się ostatnio w mediach z opinią, iż każdemu studentowi, którego pracodawca akceptuje fakt, iż odbywa on studia, przysługuje 21 dni urlopu na przygotowanie do sesji. Czy jest to prawda?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Urlop na przygotowanie do egzaminu

14.3.2011

 W momencie udzielania przez nas przytoczonej przez Pana odpowiedzi (a więc w czerwcu 2010r.) nie istniały żadne podstawy prawne dla udzielania przedmiotowego urlopu. Jednakże od dnia 16.07.2010 r. obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi:

 

Art. 1031. § 1. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

§ 2. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:

1) urlop szkoleniowy,

2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

§ 3. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

Art. 1032. § 1. Urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 1031 § 2 pkt 1, przysługuje w wymiarze:

1) 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,

2) 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,

3) 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

4) 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

§ 2. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

 

Zgodnie z powyższym, jeżeli pracodawca bądź sam delegował pracownika na studia celem podnoszenia kwalifikacji bądź wyraził na to zgodę, jest zobowiązany udzielić mu urlopu szkoleniowego w wymiarze 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się do zdawania egzaminu dyplomowego. Urlop taki natomiast nie musi być udzielony przed każdą sesją egzaminacyjną.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Urlop na przygotowanie do egzaminu

juliamonika

15.3.2011 15:12:59

Re: Urlop na przygotowanie do egzaminu

Należy jednak pamiętać, że wspomniana nowelizacja dotyczy jedynie osób, które rozpoczęły studia lub szkolenie po dniu wejścia tychże przepisów w życie (a więc po 16.07.2010 roku). Osoby, które kontynuują naukę rozpoczętą przed tym dniem, nie mogą skorzystać z powyższych udogodnień.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ