e-prawnik.pl Porady prawne

Rezygnacja z urlopu wychowawczego

Pytanie:

Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym. W dniu 2 lipca 2012 r. przesłała drogą elektroniczną, a 4 lipca 2012 r. drogą pocztową zawiadomienie o rezygnacji z urlopu wychowawczego z dniem 1.08.2012 r. Pracodawca nie wyraża zgody na rezygnację, w związku z tym pracownicę obowiązuje termin 30-dniowy przed powrotem do pracy. Jak w takiej sytuacji należy liczyć okres 30 dni i czy pracownica nie powinna złożyć nowego wniosku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Rezygnacja z urlopu wychowawczego

9.7.2012

Zgodnie z art. 186 z ind. 3 k.p.:

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

1) w każdym czasie - za zgodą pracodawcy,

2) po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Powyższy przepis przewiduje:

a) możliwość zrezygnowania z urlopu wychowawczego w każdym czasie; rezygnacja taka będzie skuteczna tylko za zgodą pracodawcy;

b) po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy o zamiarze rezygnacji z urlopu z 30-dniowym wyprzedzeniem.

W drugim przypadku, pracodawca jest obowiązany zastosować się do terminu wskazanego przez pracownika i dopuścić go do pracy w tym terminie. Ustawodawca nie określa wprost formy, w jakiej pracownik zgłasza rezygnację z urlopu. Oznacza to, że pracownik może ją zgłosić pracodawcy także ustnie. Istotne jest, aby decyzja dotarła do wiadomości pracodawcy, który musi wyrazić na to zgodę, zwłaszcza gdy pracownik pragnie skorzystać z możliwości rezygnacji z urlopu wychowawczego bez uprzedniego zawiadomienia pracodawcy.

W związku z powyższym należy uznać, że wskazane jest złożenie nowego wniosku przez pracownika z wyznaczeniem terminu zgodnie z art. 186 z ind. 3 pkt 2 k.p. Wskazany bowiem w korespondencji w dniach 2 i 4 lipca termin nie jest dla Państwa wiążący (ze względu na niezachowanie co najmniej 30-dniowego terminu). Oczywiście jako pracodawca możliwe jest przystanie na propozycję pracownika, powrotu do pracy we wcześniejszym terminie niż wynika to z art. 186 z ind. 2 pkt 2 k.p. W razie chęci zachowania drogi formalnej, należy zawiadomić pracownika o konieczności złożenia nowego wniosku oraz wskazanie nowego terminu powrotu do pracy z zachowaniem art. 186 z ind. 3 pkt 2 k.p. Należy podkreślić, że wskazanie przez pracownika terminu najpóźniej na 30 dni przed powrotem do pracy, będzie dla Państwa wiążący – pracownik dysponuje w takim przypadku roszczeniem o dopuszczenie do pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ