Urlop szkoleniowy studiującego pracownika

Pytanie:

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi na przygotowanie się do obrony pracy magisterskiej ? Czy jest to urlop bezpłatny ?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pracownikowi, który podejmuje naukę w szkole na podstawie skierowania zakładu pracy, przysługują urlop szkoleniowy i zwolnienia z części dnia pracy, płatne według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Wymiar urlopu szkoleniowego w każdym roku studiów w szkole wyższej, przeznaczonego na udział w obowiązkowych zajęciach oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów, wynosi dla pracownika skierowanego: 1) na studia wieczorowe - 21 dni roboczych, 2) na studia zaoczne - 28 dni roboczych. W ostatnim roku studiów pracownikowi skierowanemu przysługuje dodatkowo 21 dni roboczych urlopu szkoleniowego na przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu magisterskiego (dyplomowego). Jeżeli jednak pracownik nie podjął nauki na podstawie skierowania zakładu pracy, może w celu przygotowania się do obrony pracy magisterskiej wykorzystać urlop wypoczynkowy lub też urlop bezpłatny, którego udzieli mu pracodawca. Udzielenie urlopu bezpłatnego takiemu pracownikowi ( okres tego urlopu wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy w zakresie wszelkich uprawnień wynikających z Kodeksu pracy) i ewentualne pokrycie kosztów jego nauki, jest zależne tylko od woli pracodawcy i nie jest jego obowiązkiem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 8.9.2017

  Urlopy dla rodziców

  Od stycznia do lipca br. z urlopów dla rodziców skorzystało ponad 500 tys. osób w tym 402 tys. kobiet i 97,3 tys. mężczyzn. To ponad 20 tys. więcej niż w analogicznym okresie w 2016 r. Ile urlopów (...)

 • 14.5.2017

  Rodzice na urlopach

  Wraz z wzrostem liczby urodzeń rośnie liczba urlopów rodzicielskich. Od 2 stycznia 2016 r. obowiązują dwa rodzaje urlopów związane z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 (...)

 • 10.1.2013

  Urlop na żądanie - czyli co zrobić, jeżeli pracodawca nie chce dać Ci urlopu?

  Kodeks pracy przyznaje pracownikowi prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Poza tym prawo to jest chronione w bardzo wysokim stopniu, a mianowicie pracownik nie może zrzec (...)

 • 28.1.2014

  Urlopy bezpłatne

  Prawo pracy, oprócz przysługującego pracownikowi niezbywalnego prawa do urlopu wypoczynkowego, przewiduje także możliwość skorzystania z urlopu bezpłatnego. Możliwa jest też sytuacja, w której (...)